Cải thiện hiệu suất trang web của bạn.
KHOÁ HỌC

Hiệu suất web là một khía cạnh quan trọng trong quá trình phát triển web. Hiệu suất trang web tập trung vào tốc độ tải trang cũng như mức độ phản hồi của trang đối với hoạt động đầu vào của người dùng. Khi tối ưu hoá trang web cho hiệu suất, bạn đang mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt hơn.

Bản phát hành đầu tiên của khoá học này tập trung vào các nguyên tắc cơ bản về hiệu suất web mà người mới bắt đầu nên tìm được nhiều thông tin hữu ích. Mỗi mô-đun hướng đến việc mô tả các khái niệm chính về hiệu suất.

Tổng quan

Khi xây dựng một trải nghiệm web hiện đại, điều quan trọng là bạn phải đo lường, tối ưu hoá và theo dõi xem bạn muốn có tốc độ nhanh và luôn duy trì tốc độ cao. Hiệu suất đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của mọi doanh nghiệp trực tuyến, vì các trang web hoạt động tốt thu hút và giữ chân người dùng tốt hơn các trang web hoạt động kém.

Các trang web nên tập trung vào việc tối ưu hoá để đạt được các chỉ số về mức độ hài lòng tập trung vào người dùng. Các công cụ như Lighthouse (được tích hợp vào web.dev!) làm nổi bật các chỉ số này và giúp bạn thực hiện các bước đúng để cải thiện hiệu suất của mình. Để duy trì tốc độ tải nhanh, hãy đặt và thực thi ngân sách hiệu suất để giúp nhóm của bạn làm việc trong các giới hạn cần thiết để tiếp tục tải nhanh và đảm bảo người dùng hài lòng sau khi trang web của bạn ra mắt.