Làm thế nào để đo tốc độ?

Chris Anstey
Chris Anstey
Bojan Pavic
Bojan Pavic

Hiệu suất thực tế thay đổi rất nhiều do sự khác biệt về thiết bị của người dùng, kết nối mạng và các yếu tố khác. Ví dụ: nếu bạn tải trang web bằng kết nối mạng cáp trong văn phòng và so sánh tải trang web với tải bằng WiFi ở quán cà phê, trải nghiệm có thể rất khác nhau. Có nhiều công cụ trên thị trường có thể giúp bạn thu thập dữ liệu trong phòng thí nghiệm hoặc dữ liệu thực địa để đánh giá hiệu suất của trang.

Dữ liệu phòng thí nghiệm so với dữ liệu thực địa

Đồ hoạ của công cụ tốc độ

Dữ liệu phòng thí nghiệm là dữ liệu hiệu suất được thu thập trong một môi trường được kiểm soát với các chế độ cài đặt mạng và thiết bị được xác định trước, còn Dữ liệu thực địa là dữ liệu hiệu suất được thu thập từ các lượt tải trang thực mà người dùng của bạn gặp phải. Mỗi loại đều có những thế mạnh và hạn chế riêng.

Dữ liệu phòng thí nghiệm cung cấp kết quả có thể mô phỏng và một môi trường gỡ lỗi, nhưng có thể không ghi nhận được những nút thắt cổ chai trong thế giới thực và không thể tương quan với KPI của trang trong thực tế. Với dữ liệu trong phòng thí nghiệm, bạn cần hiểu rõ các thiết bị và mạng điển hình của người dùng, cũng như phản ánh đúng cách những điều kiện đó khi kiểm tra hiệu suất. Xin lưu ý rằng ngay cả ở các khu vực có 4G, người dùng vẫn có thể gặp phải tình trạng kết nối chậm hơn hoặc không liên tục khi ở trong thang máy, khi đang đi làm hoặc trong môi trường tương đương.

Dữ liệu thực địa (còn gọi là Giám sát người dùng thực hoặc rum) ghi lại trải nghiệm người dùng thực tế và tạo mối tương quan với KPI của doanh nghiệp, nhưng có một bộ chỉ số hạn chế và khả năng gỡ lỗi hạn chế.

Công cụ

Dữ liệu của phòng thí nghiệm

Lighthouse lấy một URL và chạy một loạt quy trình kiểm tra trên trang, nhằm tạo ra báo cáo về hiệu quả hoạt động của trang. Có nhiều cách để chạy Lighthouse, bao gồm cả lựa chọn để dễ dàng kiểm tra trang từ trong Công cụ của Chrome cho nhà phát triển.

Dữ liệu trường

Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome (CrUX) cung cấp các chỉ số cho biết cách người dùng Chrome thực tế trải nghiệm các trang đích phổ biến trên web.

Công cụ khác

PageSpeed Insights cung cấp cả dữ liệu thí nghiệm và dữ liệu thực địa về một trang. Tính năng này sử dụng Lighthouse để thu thập và phân tích dữ liệu phòng thí nghiệm về trang, còn dữ liệu thực tế dựa trên tập dữ liệu Báo cáo trải nghiệm người dùng của Chrome.

Công cụ dành cho nhà phát triển Chrome là bộ công cụ cho nhà phát triển web được tích hợp trực tiếp vào trình duyệt Google Chrome. Công cụ này cho phép bạn lập hồ sơ thời gian chạy của một trang, cũng như xác định và gỡ lỗi các nút thắt cổ chai về hiệu suất.