Vodafone: Mức cải thiện LCP 31% giúp tăng doanh số thêm 8%

Bằng cách chạy thử nghiệm A/B đặc biệt tập trung vào việc tối ưu hoá Các chỉ số quan trọng về trang web, Vodafone nhận thấy rằng LCP tăng 31%, doanh số bán hàng tăng thêm 8%, tỷ lệ truy cập tăng 15% và tỷ lệ truy cập giỏ hàng tăng 11%.

Vodafone là một công ty viễn thông hàng đầu ở Châu Âu và Châu Phi, vận hành mạng cố định và di động tại 21 quốc gia và hợp tác với mạng di động ở 48 quốc gia khác. Bằng cách chạy thử nghiệm A/B trên trang đích (trong đó phiên bản A được tối ưu hoá cho Các chỉ số quan trọng về trang web và có điểm LCP trên trường cao hơn 31% so với phiên bản B), Vodafone nhận thấy rằng việc tối ưu hoá cho Các chỉ số quan trọng về trang web đã tăng doanh số thêm 8%.

31%

LCP tăng 31% giúp...

+8%

Mức tăng tổng doanh số

+15%

Mức tăng về tỷ lệ truy cập của khách hàng tiềm năng

+11%

Mức tăng tỷ lệ truy cập trong giỏ hàng

Nêu bật cơ hội

Vodafone biết rằng các trang web tải nhanh thường tương quan với các chỉ số kinh doanh được cải thiện và họ muốn tối ưu hoá điểm số Các chỉ số quan trọng về trang web như một chiến lược tiềm năng để tăng doanh số. Tuy nhiên, họ cần xác định chính xác loại ROI mà họ sẽ nhận được.

Hai ảnh chụp màn hình trang web của Vodafone.
Một số ảnh chụp màn hình ví dụ về trang web của Vodafone. Xin lưu ý rằng đây không phải là phiên bản A và phiên bản B trong thử nghiệm A/B. Cả hai phiên bản đều giống hệt nhau về mặt hình ảnh và chức năng.

Phương pháp mà họ sử dụng

Thử nghiệm A/B

Lưu lượng truy cập cho thử nghiệm A/B đến từ nhiều kênh truyền thông có trả phí, bao gồm Mạng Hiển thị, iOS/Android, mạng tìm kiếm và mạng xã hội. 50% lưu lượng truy cập được gửi đến trang đích được tối ưu hoá (phiên bản A) và 50% được gửi đến trang cơ sở (phiên bản B). Phiên bản A và phiên bản B đều nhận được khoảng 100.000 lượt nhấp và 34 nghìn lượt truy cập mỗi ngày. Như đã đề cập trước đó, sự khác biệt duy nhất giữa phiên bản A và phiên bản B là phiên bản A được tối ưu hoá cho Các chỉ số quan trọng về trang web. Không có sự khác biệt nào về chức năng hoặc hình ảnh giữa 2 phiên bản này. Vodafone đã sử dụng API PerformanceObserver để đo lường LCP trên các phiên hoạt động của người dùng thực và gửi dữ liệu thực địa cho nhà cung cấp dịch vụ phân tích.

Sơ đồ về quy trình thiết lập thử nghiệm A/B.

Tối ưu hoá

Vodafone đã thực hiện những thay đổi sau trên trang được tối ưu hóa (phiên bản A):

Kết quả kinh doanh tổng thể

Sau khi tối ưu hoá phiên bản A cho Các chỉ số quan trọng về trang web và so sánh với phiên bản B chưa được tối ưu hoá, Vodafone nhận thấy rằng phiên bản A đã giúp:

  • Doanh số bán hàng tăng 8%
  • Tỷ lệ truy cập của khách hàng tiềm năng tăng 15% (số người dùng đã trở thành khách hàng tiềm năng so với tổng số khách truy cập)
  • Tỷ lệ truy cập giỏ hàng tăng 11% (số người dùng đã truy cập giỏ hàng so với tổng số khách truy cập)
Hình minh hoạ lặp lại kết quả kinh doanh.

Bảng sau đây cho thấy các giá trị cho DOMContentLoaded ("DCL") và LCP mà Vodafone quan sát thấy trên phiên bản A ("Trang được tối ưu hoá") và phiên bản B ("Trang mặc định"). Xin lưu ý rằng DCL thực sự tăng 15%. Các giá trị tuyệt đối liên quan đến chỉ số kinh doanh đã bị loại bỏ.

Trang được tối ưu hoá có DCL là 4,05 giây và LCP là 5,7 giây. Trang mặc định có DCL là 3,52 giây và LCP là 8,3.

Tại Vodafone, chúng tôi thử nghiệm các giải pháp mới, đo lường kết quả, duy trì những điều hiệu quả và đặt câu hỏi xem điều gì không hiệu quả, học hỏi từ sai lầm. Chúng tôi gọi đó là "Thử nghiệm, Tìm hiểu nhanh". Nhờ việc hợp tác với Google và đưa LCP làm KPI chính về hiệu suất trang, Google đã cải thiện đáng kể trải nghiệm của khách hàng trên nền tảng thương mại điện tử của chúng tôi.

Davide totali, Trưởng bộ phận tiếp thị kỹ thuật số, kinh doanh

Hãy xem trang Nghiên cứu điển hình trên web quy mô lớn để biết thêm những câu chuyện thành công.