Dijital erişilebilirlik nasıl ölçülür?

Dijital erişilebilirlik, dijital tekliflerinizi bir kişinin zihinsel veya fiziksel kapasitesinden bağımsız olarak web siteniz, uygulamanız veya diğer dijital ürününüzle anlamlı ve eşit bir şekilde etkileşim kuracak şekilde tasarlama ve geliştirme anlamına gelir.

Peki dijital bir ürünün erişilebilirliğini nasıl ölçersiniz? Bir şeyin ne zaman erişilebilir olduğunu nasıl anlarsınız?

Erişilebilirlik testine giriş

Dijital bir ürünü erişilebilirlik açısından test etmenin birçok yolu vardır. Temel yaklaşımlardan biri, uygulamayı bir dizi erişilebilirlik standardına göre değerlendirmektir.

Birçok erişilebilirlik standardı türü vardır. Genellikle sektör, ürün türü, yerel/ülke yasalarınız ve politikalarınız ya da genel erişilebilirlik hedefleriniz, uyulması gereken kuralları ve uyulacak düzeyleri belirler. Projeniz için belirli bir standart gerekmiyorsa standart önerimiz, Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri'nin (WCAG) en son sürümünü uygulamaktır.

Dijital ürününüzü bir erişilebilirlik standardı ve uygunluk düzeyine göre test etme genellikle erişilebilirlik denetimi olarak adlandırılır. Erişilebilirlik denetiminde tasarım, otomatik, manuel ve yardımcı teknoloji (AT) testi gibi çeşitli metodolojiler, teknikler ve araçlar kullanılır.

Bir dijital ürünün temel erişilebilirlik uygunluğunu yakalamak için erişilebilirlik denetimi gerçekleştirin. Fakat ürünü projenin başında bir kez çalıştırmak ürünün erişilebilir olup olmadığını belirlemek için yeterli değildir. Önceden belirlenmiş bir dizi erişilebilirlik kontrol noktasına veya yönergeye göre uygunluk düzeyindeki değişiklikleri kontrol etmek için bu denetimi yazılım ürünü yaşam döngüsü boyunca birkaç kez çalıştırmanız gerekir.

Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG)

Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG), bireyler ve kuruluşlarla iş birliği içinde W3C aracılığıyla geliştirilen bir dizi uluslararası erişilebilirlik standardıdır. WCAG'in amacı, dijital erişilebilirlik için tüm dünyadaki bireylerin, kuruluşların ve hükümetlerin ihtiyaçlarını karşılayan tek bir ortak dijital erişilebilirlik standardı sağlamaktır.

WCAG, temel olarak web tabanlı ve yerel mobil uygulama tasarımcıları ile geliştiricileri için tasarlanmıştır. Ancak yazılım geliştiriciler, içerik üreticiler/düzenleyiciler ve tüm yönetim seviyelerindekiler dahil olmak üzere birçok başka çalışan, WCAG tabanlı teknikleri anlama ve süreçlerine uygulama konusunda fayda sağlar. Rolünüz için Yazma Aracı Erişilebilirlik Yönergeleri (ATAG) ve Kullanıcı Aracısı Erişilebilirlik Yönergeleri (UAAG) gibi ek W3C standartları geçerli olabilir. Bu nedenle, W3C standart listesini incelediğinizden ve rolünüz ve projeniz için en uygun olanları kullandığınızdan emin olun.

WCAG, erişilebilirlik açısından uygunluk testi için "altın standart" olarak kabul edilir. WCAG'in ilk taslağı 1999'da yayınlandı. Mevcut sürüm, Haziran 2018'de kullanıma sunulan WCAG 2.1'dir. WCAG 2.2'nin ise 2023'te yayınlanması planlanmıştır. Yönergelerin tamamen yenilenmiş bir sürümü olan WCAG 3.0, gelecekteki bir sürüm için taslak olarak hazırlanıyor ancak birkaç yıl sonra W3C standardının tamamlanması beklenmiyor.

WCAG yönergelerinin üç başarı ölçütü vardır: A, AA ve AAA. WCAG'ye uygunluğu, başarı kriterleri belirler. WCAG uygunluğunu karşılamak için, test ettiğiniz dijital ürünün hedef düzeyinizin başarı kriterlerini karşılaması gerekir.

  30

  Başarı kriterleri

  20

  AA başarı kriterleri

  28

  AAA başarı kriterleri

Mevcut standart (WCAG 2.1) için her düzeye ayrılmış toplam 78 başarı kriteri vardır. Her seviyenin aşamalı olduğunu unutmayın. Diğer bir deyişle, erişilebilirlik hedefiniz AA ise bu uygunluk düzeyine ulaşmak için hem A hem de AA başarı kriterlerini geçmeniz gerekir.

  30

  A seviyesini geçin

  50

  A + AA seviyesini geçin

  78

  A + AA + AAA seviyesini geçin

Erişilebilirlik ilkeleri

WCAG başarı kriterleri, tasarımcılara ve geliştiricilere, erişilebilir web siteleri ve uygulamaları nasıl oluşturacakları konusunda bilgi veren çok önemli bir dizi ayrıntılı yönergedir. Bu yönergeleri anlamak, erişilebilirlik uygunluk testinde ortaya çıkan sorunların ele alınması açısından kritik öneme sahiptir ancak yönergeler kısa sürede çok teknik hale gelmektedir.

Bu alanda yeniyseniz WCAG ilkeleriyle başlayın: Algılanabilir, Uygulanabilir, Anlaşılabilir ve Sağlam (POUR). Dijital ürünlerinize DEVAM ilkelerini uygulayarak ürünlerinizin, engelli kişiler de dahil olmak üzere gerçek insanlar tarafından nasıl kullanıldığına odaklanabilirsiniz.

Algılanabilir, İşlenebilir, Anlaşılabilir ve Güçlü özellikleri birbiriyle bağlantılıdır.
Algılanabilir

Algılanabilir gözlükle temsil edilir ancak ekrandaki içeriği anlamak için birden fazla sesne kullanılır.

DERS'deki ilk kategori Algılanabilir'dir. Bu ilke, kullanıcıların ekrandaki tüm önemli bilgileri algılayabilmesini ve birden çok duyuya iletebilmesini gerektirir.

Kendinize sorun: Dijital ürününüzde belirli bir engelli bir kişinin algılayamayacağı herhangi bir içerik veya işlev var mı? Görme, hareket etme, işitme, bilişsel ve konuşma bozuklukları, vestibüler ve nöbet bozuklukları gibi tüm farklı engellilik türlerini göz önünde bulundurmayı unutmayın.

Algılanabilir Örnekler:

 • Dekoratif olmayan tüm resimlere ve gerekli simgelere metin alternatifleri ekleme.
 • Videolara altyazı, transkript ve sesli açıklama ekleme.
 • Anlamı aktarmanın tek yöntemi renk sağlamak değildir.

Çalışabilir

Çalışabilirlik klavye ile temsil edilir ancak etkileşim kurmak için kullanılabilecek çeşitli arayüzler ve yazılımlar vardır.

İkinci kategori Çalıştırılabilir. Bu ilkeye göre, kullanıcılar dijital ürünün arayüzünü çalıştırabilmelidir. Arayüz, kullanıcının gerçekleştiremeyeceği bir etkileşim gerektiremez.

Kendinize sorun: Kullanıcılar dijital ürününüzün etkileşimli öğelerini kontrol edebiliyor mu? Odak sırası sorunları veya klavye tuzakları var mı? Dokunma arayüzleri nasıl işlenir?

Çalıştırılabilir uygulamalara örnekler:

 • Tüm etkin öğelere klavye ve dokunmatik ekran desteği eklendi.
 • Slayt gösterileri ve videolar için gerekli tüm denetimlere sahip olduğunuzdan emin olun.
 • Kullanıcılara formu doldurmaları veya süreyi uzatmaları için yöntem sunma.

Anlaşılır

Anlaşılır öğe, renkli birleştirilmiş noktalardan oluşan bir kafa ile temsil edilir.

DERS'in üçüncü kategorisi Anlaşılır. Bu ilke için kullanıcıların, kullanıcı arayüzünün sağladığı bilgileri ve çalışmayı anlaması gerekir.

Kendinize sorun: İçeriklerin tamamı net bir şekilde yazılmış mı? Etkileşimlerin tümü kolay mı? Sayfa sırası; görenler, yalnızca klavye kullananlar, ekran okuyucu kullanıcıları için anlamlı mı?

Anlaşılabilir örnekler:

 • Basit yazın. Basit bir kelime yazarken karmaşık kelimeler kullanmayın.
 • Dijital ürününüzde gezinmenin öngörülebilir olmasını sağlama.
 • Hata mesajlarının net ve kolay çözülebilir olmasını sağlama.

Güçlü

Güçlü

Son kategori Güçlüdür. Bu ilke, yardımcı teknolojileri desteklemeye ve cihazlar ile kullanıcı aracıları geliştikçe dijital ürünün erişilebilir olarak kalmasını sağlamaya odaklanır.

Kendinize sorun: Ne tür yardımcı teknolojileri destekliyorsunuz? Dijital ürününüz yalnızca en yeni tarayıcılarda veya işletim sistemlerinde mi çalışıyor? Tüm ayrılma noktalarında ve farklı cihaz yönlerinde çalışıyor mu?

Güçlü performans örnekleri:

 • Yalnızca klavyeyle gezinme test ediliyor.
 • Farklı ekran okuyucu teknolojileriyle test etme.
 • Cihazın boyutundan veya yönünden bağımsız olarak tüm içeriğe ve işlevlere erişilebildiğinden emin olun.

Unutmayın, DEVAM ETME'nin tüm amacı sert ve hızlı kurallara sıkıca bağlı kalmak değildir. Aksine, kullanıcılarınızın farklı ihtiyaçlarını anlamanıza ve karşılamanıza yardımcı olur.

Öğrendiklerinizi sınayın

Erişilebilirliği ölçme konusundaki bilginizi test edin

WCAG performansının en üst düzeyi nedir?

AAA Seviye
Evet.
A Seviyesi
Düzey, 30 kriter ile WCAG standartlarının en temel düzeyidir.
Dökme
DESTEK, ürünlerinizin nasıl kullanıldığına odaklanmanıza yardımcı olan bir ilke grubudur. Ancak bu ölçülebilir bir standart değildir.

Çalıştırılabilir öğelere örnekler nelerdir?

Kullanıcıların formu doldurmak için yeterli zamanı vardır.
Evet.
Basit bir dil kullanıldı.
Tekrar deneyin.
Tüm etkin öğeler klavye ve dokunmatik ekran desteği içerir.
Evet.
Tüm videoların kontrolleri vardır.
Evet.