Độ phân giải

Derek Herman
Derek Herman
Joe Medley
Joe Medley

Trong các bài viết trước, bạn đã tìm hiểu cách thay đổi vùng chứa, codecsbitrate của tệp nội dung nghe nhìn glocken.mov. Bài viết này tập trung vào việc thay đổi độ phân giải.

Độ phân giải là lượng thông tin trong một khung hình video, được cung cấp dưới dạng số pixel logic trong mỗi kích thước. Ví dụ: độ phân giải 1920 x 1080 tương ứng với 1080 đường ngang xếp chồng, mỗi đường có chiều cao bằng một pixel logic và chiều rộng 1920 pixel logic. Độ phân giải này thường được viết tắt là 1080p vì về mặt kỹ thuật, chiều rộng có thể thay đổi. Kích thước 1080 x 1920 tạo ra tỷ lệ khung hình là 16:9, tức là tỷ lệ màn hình phim và TV hiện đại. Nhân tiện, đây là độ phân giải được xác định là HD đầy đủ.

YouTube đề xuất các độ phân giải sau đây cho video tải lên, tất cả đều có tỷ lệ khung hình 16:9. Không có gì cụ thể đối với YouTube về danh sách này. Đây chỉ là một danh sách các độ phân giải video 16:9 phổ biến.

Từ viết tắt Kích thước
2160p 3840 x 2160
1440p 2560 x 1440
1080p 1920 x 1080
720p 1280 x 720
480p 854 x 480
360p 640 x 360
240p 426 x 240

Bạn nên sử dụng công cụ nào? Điều đó tuỳ thuộc vào ứng dụng của bạn. Để nhúng đơn giản, bạn có thể quyết định chỉ chọn một độ phân giải duy nhất. Nếu đang chuẩn bị các tệp cho DASH hoặc HLS, bạn có thể chọn một, một số hoặc tất cả. May mắn là đây là một trong những thao tác chuyển đổi đơn giản nhất mà bạn sẽ thực hiện với FFmpeg.

Nếu bạn chưa cài đặt FFmpeg, hãy đọc bài viết Kiến thức cơ bản về ứng dụng đa phương tiện để thiết lập ứng dụng này với Docker.

 1. MP4

  /media # ffmpeg -i glocken.mov -b:v 350k -b:a 64k -s 1280x720 glocken_3g_720p.mp4
  
 2. WebM

  /media # ffmpeg -i glocken.mov -b:v 350k -b:a 64k -s 1280x720 glocken_3g_720p.webm
  

Bây giờ, các tệp sau đây sẽ tồn tại:

/media # ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 12080306 Mar 7 12:16 glocken.mov
-rwx------ 1 root root  531117 Mar 7 13:42 glocken_3g.mp4
-rwx------ 1 root root  706119 Mar 7 13:46 glocken_3g.webm
-rwx------ 1 root root  539414 Mar 7 14:15 glocken_3g_720p.mp4
-rwx------ 1 root root  735930 Mar 7 14:19 glocken_3g_720p.webm

Bạn nên bắt đầu từ tệp có độ phân giải và tốc độ bit cao nhất mà bạn có. Nếu đang nâng cấp một trang web cũ, bạn nên tìm máy ảnh gốc hoặc các nguồn có độ phân giải cao khác và chuyển đổi từ nguồn đó thay vì từ các tệp web cũ.

Giờ đây, khi các tệp của bạn đã được chuẩn bị xong, bạn có thể thêm các tệp đó vào một trang web như hiện tại hoặc tìm hiểu sâu hơn một chút và tiếp tục tìm hiểu thêm về các tuỳ chọn dòng lệnh bằng cách đọc trang Chuyển đổi nội dung nghe nhìn, rồi đóng phần này bằng tính năng Mã hoá nội dung nghe nhìn.