ใช้ Lighthouse เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณ

Katie Hempenius
Katie Hempenius

ตอนนี้ Lighthouse รองรับงบประมาณด้านประสิทธิภาพแล้ว ฟีเจอร์นี้หรือที่เรียกว่า LightWallet สามารถตั้งค่าได้ภายใน 5 นาที และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเมตริกประสิทธิภาพ รวมถึงขนาดและจำนวนทรัพยากรของหน้า

ติดตั้ง Lighthouse

LightWallet พร้อมใช้งานในเวอร์ชันบรรทัดคำสั่งของ Lighthouse v5+

ในการเริ่มต้นใช้งาน ให้ติดตั้ง Lighthouse โดยทำดังนี้

npm install -g lighthouse

สร้างงบประมาณ

สร้างไฟล์ชื่อ budget.json เพิ่ม JSON ต่อไปนี้ในไฟล์นี้

[
 {
  "path": "/*",
  "timings": [
   {
    "metric": "interactive",
    "budget": 3000
   },
   {
    "metric": "first-meaningful-paint",
    "budget": 1000
   }
  ],
  "resourceSizes": [
   {
    "resourceType": "script",
    "budget": 125
   },
   {
    "resourceType": "total",
    "budget": 300
   }
  ],
  "resourceCounts": [
   {
    "resourceType": "third-party",
    "budget": 10
   }
  ]
 }
]

ตัวอย่างไฟล์ budget.json นี้จะตั้งงบประมาณ 5 รายการแยกกัน ดังนี้

 • งบประมาณ 3,000 มิลลิวินาทีสำหรับเวลาในการตอบสนอง
 • งบประมาณ 1,000 มิลลิวินาทีสำหรับการแสดงผลที่มีความหมายครั้งแรก
 • งบประมาณ 125 KB สำหรับจำนวน JavaScript ทั้งหมดในหน้าเว็บ
 • งบประมาณ 300 KB สําหรับขนาดโดยรวมของหน้าเว็บ
 • งบประมาณคำขอ 10 รายการสำหรับจำนวนคำขอที่ส่งไปยังต้นทางของบุคคลที่สาม

ดูรายการเมตริกประสิทธิภาพและประเภททรัพยากรทั้งหมดที่รองรับได้ที่ส่วนงบประมาณด้านประสิทธิภาพในเอกสารของ Lighthouse

เรียกใช้ Lighthouse

เรียกใช้ Lighthouse โดยใช้แฟล็ก --budget-path แฟล็กนี้จะบอก Lighthouse เกี่ยวกับตำแหน่งของไฟล์งบประมาณ

lighthouse https://example.com --budget-path=./budget.json

ดูผลลัพธ์

หากกำหนดค่า LightWallet ถูกต้องแล้ว รายงาน Lighthouse จะมีส่วนงบประมาณภายในหมวดหมู่ประสิทธิภาพ

ส่วน "งบประมาณ" ของรายงาน Lighthouse

ในรายงาน Lighthouse เวอร์ชัน JSON ผลลัพธ์ของ Lightwallet จะอยู่ในผลการสืบค้นของการตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบ performance-budget