Odbiór modułów obsługi danych wejściowych

Moduły obsługi danych wejściowych mogą być przyczyną problemów z wydajnością aplikacji, ponieważ mogą blokować wyświetlanie klatek i generować dodatkową lub niepotrzebną pracę układu.

Moduły obsługi danych wejściowych mogą być przyczyną problemów z wydajnością w aplikacjach, ponieważ mogą blokować odtwarzanie ramek i powodować dodatkowe lub niepotrzebne prace nad układem.

Podsumowanie

 • Unikaj długo działających modułów obsługi danych wejściowych, ponieważ mogą one blokować przewijanie.
 • Nie wprowadzaj zmian stylu w modułach obsługi danych wejściowych.
 • Odbij moduły obsługi, przechowuj wartości zdarzeń i uwzględniaj zmiany stylu w następnym wywołaniu zwrotnym requestAnimationFrame.

Unikaj długo działających modułów obsługi danych wejściowych

Gdy użytkownik wchodzi w interakcję ze stroną, w najkrótszym możliwym przypadku jego wątek kompozytora może po prostu przenosić treść dotykowo. Nie wymaga to żadnej pracy ze strony głównego wątku, w którym są wykonywane JavaScript, układy, style lub malowanie.

Proste przewijanie; tylko kompozytor.

Jeśli jednak dołączysz moduł obsługi danych wejściowych, np. touchstart, touchmove lub touchend, wątek kompozytora musi czekać na zakończenie wykonywania tego modułu, ponieważ możesz wywołać metodę preventDefault() i zatrzymać przewijanie dotykiem. Nawet jeśli nie wywołasz funkcji preventDefault(), kompozytor musi czekać, a w związku z tym przewijanie przez użytkownika jest zablokowane, co może powodować zacinanie się i pomijanie klatek.

Szybkie przewijanie; kompozytor jest zablokowany w JavaScripcie.

Krótko mówiąc, upewnij się, że wszystkie używane moduły obsługi danych wejściowych powinny być szybkie i umożliwić kompozytorowi wykonanie zadania.

Unikaj zmian stylów w modułach obsługi danych wejściowych

Moduły obsługi danych wejściowych, takie jak funkcje przewijania i dotykowe, są zaplanowane na uruchamianie tuż przed wywołaniami zwrotnymi requestAnimationFrame.

Jeśli wprowadzisz zmianę wizualną w jednym z tych modułów obsługi, na początku polecenia requestAnimationFrame pojawią się oczekujące zmiany stylu. Jeśli potem przeczytasz właściwości wizualne na początku wywołania zwrotnego requestAnimationFrame, zgodnie z radą w sekcji „Unikaj dużych, złożonych układów i nieuzasadnionego układu elementów”, aktywujesz wymuszony układ synchroniczny.

Szybkie przewijanie; kompozytor jest zablokowany w JavaScripcie.

Odbiór modułów przewijania

Rozwiązanie obu powyższych problemów jest takie samo – zawsze należy odrzucić zmiany wizualne do następnego wywołania zwrotnego requestAnimationFrame:

function onScroll (evt) {

  // Store the scroll value for laterz.
  lastScrollY = window.scrollY;

  // Prevent multiple rAF callbacks.
  if (scheduledAnimationFrame)
  return;

  scheduledAnimationFrame = true;
  requestAnimationFrame(readAndUpdatePage);
}

window.addEventListener('scroll', onScroll);

Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest to, że moduły obsługi wprowadzania danych są lekkie, co jest świetnym rozwiązaniem.