Giá trị của tốc độ

Cho các bên liên quan biết cách tăng tốc độ trang web có thể giúp tăng doanh thu.

Lina Hansson
Lina Hansson

Sau rất nhiều nỗ lực, bạn đã thành công. Bạn đã giúp trang web của công ty mình hoạt động nhanh hơn đáng kể. Giờ là lúc thú vị thực hiện phần thú vị: cho các bên liên quan biết công việc của bạn đã tạo ra thêm bao nhiêu doanh thu!

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thực hiện việc này bằng cách tính tỷ lệ chuyển đổi tương đối trên thiết bị di động. Chỉ số này hữu ích vì nó giúp định lượng tác động của việc cải thiện trang web, đồng thời loại trừ các yếu tố bên ngoài (như chiến dịch tiếp thị) – những yếu tố có thể che giấu kết quả của bạn. Bắt đầu nào!

Tỷ lệ chuyển đổi tương đối trên thiết bị di động (Rel mCvR)

Tỷ lệ chuyển đổi của một trang web có thể bị ảnh hưởng bởi các đặc điểm của trang web (như tốc độ và khả năng hữu dụng) cũng như các yếu tố bên ngoài như chiến dịch tiếp thị, sự kiện theo mùa và sự kết hợp của các kênh tiếp thị.

Vì bạn quan tâm đến việc tốc độ trang web ảnh hưởng như thế nào đến lượt chuyển đổi, nên trang web dành cho thiết bị di động là phù hợp nhất. Đó là nơi bạn có nhiều khả năng thấy được lợi ích của việc cải thiện tốc độ. Thay vì chỉ xem xét tỷ lệ chuyển đổi trên thiết bị di động, bạn sẽ phân tích tỷ lệ chuyển đổi relative trên thiết bị di động (Rel mCvR), được tính bằng cách chia tỷ lệ chuyển đổi trên thiết bị di động cho tỷ lệ chuyển đổi trên máy tính. Phương pháp này giúp giảm nhiễu do các yếu tố bên ngoài (thường ảnh hưởng đến cả máy tính lẫn thiết bị di động), đồng thời giúp bạn dễ dàng hơn trong việc xác định xem liệu hiệu quả của trang web dành cho thiết bị di động có tăng lên thực sự có phải do việc cải thiện tốc độ gây ra hay không.

Bảng so sánh tỷ lệ chuyển đổi trên thiết bị di động/máy tính và tỷ lệ chuyển đổi tương đối trên thiết bị di động

Tiến hành phân tích

Đảm bảo bạn có quyền truy cập vào Google Analytics của trang web hoặc cộng tác với nhóm phân tích. Nếu chưa có tài khoản Google Analytics, bạn có thể tìm hiểu cách thiết lập tài khoản trong bài viết Bắt đầu sử dụng Analytics.

Bước 1: Truy cập vào Google Analytics rồi nhấp vào Quản trị. Trong mục Chế độ xem, hãy chọn Cài đặt chế độ xem. Tại đây, hãy sao chép mã chế độ xem.

Bước 2: Truy cập vào bảng tính này rồi nhấp vào Tệp rồi nhấp vào Tạo bản sao.

Bước 3: Chèn Mã chế độ xem từ Google Analytics vào trường B3, C3D3 trong bảng tính. Nếu Google Analytics của bạn có mục tiêu thay vì Tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử, hãy thay đổi trường B6C6 để xoá ga:transactionsPerSession rồi nhập ga:goalConversionRateAll vào hai trường đó.

Bước 4: Trong bảng tính, hãy nhấp vào Tiện ích bổ sung, Google Analytics rồi chọn Chạy báo cáo. Sau đó, hãy chuyển đến trang bảng tính Rel mCvR và xem kết quả.

Bây giờ, bạn sẽ có một biểu đồ giống như sau:

Biểu đồ thể hiện thời gian tải trên thiết bị di động so với tỷ lệ chuyển đổi tương đối trên thiết bị di động.

Bước 6: Sử dụng biểu đồ, xác định khoảng thời gian trước khi tối ưu hoá tốc độ (khi thời gian tải cao) và khoảng thời gian sau khi tối ưu hoá tốc độ (khi thời gian tải nên thấp hơn) mà bạn muốn phân tích. Trong ví dụ này, bạn sẽ so sánh 8 tuần từ tháng 1 đến tháng 2 với 8 tuần từ tháng 8 đến tháng 9.

Bước 7: Trong một trang tính mới, hãy tính toán thời gian tải trung bình và rel mCvR cho hai khoảng thời gian. Sau đó, hãy cộng doanh thu từ khách truy cập trên thiết bị di động trong khoảng thời gian sau khi tối ưu hoá tốc độ (ví dụ: tháng 8 — tháng 9). Bạn có thể tìm thấy dữ liệu doanh thu trong Google Analytics trong phần Đối tượng > Thiết bị di động > Tổng quan.

Ảnh chụp màn hình: Hình ảnh bảng hiển thị dữ liệu doanh thu

Bước 8: Giờ hãy tính doanh thu sẽ là bao nhiêu nếu Rel mCvR không được cải thiện. Thực hiện việc này bằng cách chia doanh thu (1.835.962€) cho Rel mCvR hiện tại (51%) và nhân với Rel mCvR trong khoảng thời gian trước khi tối ưu hoá tốc độ (42%).

Ảnh chụp màn hình: các ô trong bảng tính hiển thị công thức cho doanh thu mà không có cải tiến Rel mCvR

Bước 9: Trừ doanh thu công ty kiếm được từ doanh thu đáng ra sẽ kiếm được nếu Rel mCvR không được cải thiện.

Ảnh chụp màn hình: các ô trong bảng tính hiển thị công thức doanh thu bổ sung

Trong ví dụ này, công ty kiếm được thêm 323.993 euro trong 8 tuần nhờ cải thiện Rel mCvR – tức là nhờ trang web dành cho thiết bị di động hoạt động nhanh hơn.

Ảnh chụp màn hình: các ô trong bảng tính cho thấy doanh thu tăng thêm nhờ những điểm cải tiến về Rel mCvR

Những điều cần xem xét khi phân tích Rel mCvR

Như đã lưu ý ở trên, các thay đổi khác đối với trang web, chẳng hạn như cải thiện trải nghiệm người dùng, có thể ảnh hưởng đến Rel mCvR.

  • Kiểm tra để đảm bảo tốc độ là thay đổi lớn duy nhất đối với trang web trong khoảng thời gian bạn muốn nghiên cứu. Nếu có các thay đổi khác, Rel mCvR có thể cho bạn biết tác động của các thay đổi theo nhóm, chứ không cho biết từng thay đổi.
  • Hãy chú ý đến mọi thay đổi hoặc sự kiện ảnh hưởng đến trang web dành cho máy tính nhưng không ảnh hưởng đến trang web dành cho thiết bị di động – chúng có thể làm sai lệch kết quả của bạn. Nếu bạn phát hiện bất kỳ thay đổi nào chỉ diễn ra trên máy tính, hãy bỏ qua khoảng thời gian bị ảnh hưởng trong bản phân tích của bạn.
  • Bạn có thể thắc mắc liệu tỷ lệ chuyển đổi trên Rel mCvR tăng lên là do sự thay đổi về số lượt chuyển đổi từ máy tính sang thiết bị di động, chứ không phải do sự gia tăng tổng thể về số lượt chuyển đổi. Mặc dù có thể có một số thay đổi trong kiểu kết hợp lượt chuyển đổi trên máy tính và trên thiết bị di động do việc cải thiện tốc độ, nhưng xin lưu ý rằng Rel mCvR tính toán tỷ lệ chuyển đổi trên thiết bị di động tương ứng với tỷ lệ chuyển đổi trên máy tính. Tức là, bạn chỉ thấy chỉ số Rel mCvR tăng khi mCvR tăng cao hơn dCvR. Nói cách khác, khi thực hiện phép tính này, bạn đã đếm thấp, nghĩa là biên an toàn của bạn có thể bù đắp cho mọi thay đổi trong cách kết hợp kênh.

Tổng hợp

Mặc dù có một số hạn chế, nhưng Rel mCvR là một cách tuyệt vời và chi phí thấp để ước tính mức độ tăng doanh thu của tính năng tối ưu hoá tốc độ mà không cần chạy chương trình kiểm thử phía máy chủ hoặc kiểm thử chậm. Và việc định lượng mối quan hệ giữa hiệu suất và doanh thu có thể giúp bạn chứng minh giá trị của các dự án phát triển có lợi ích có thể chưa rõ ràng ngay lập tức đối với các bên liên quan không chuyên về kỹ thuật.

Các bước tiếp theo

Hình ảnh bảng điều khiển công cụ trên máy bay của Arie Wubben trên Unsplash