การแก้ไขความเร็วเว็บไซต์ข้ามสายงาน

แผนกอื่นๆ สามารถช่วยให้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วเว็บไซต์ของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นได้อย่างไร

ความเชื่อผิดๆ ที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเร็วเว็บไซต์คือความรับผิดชอบของทีมพัฒนาเท่านั้น ความเป็นจริงคือเว็บไซต์ที่รวดเร็วต้องการความช่วยเหลือจากหลายแผนก นักพัฒนาซอฟต์แวร์แทบจะไม่สามารถแก้ไขปัญหา ด้วยตนเองได้ ไม่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญแค่ไหน แล้วคุณจะแก้ไขความเร็วร่วมกับ เพื่อนร่วมงานได้อย่างไร บทความนี้จะอธิบายวิธีที่คุณ (ในฐานะนักพัฒนาเว็บ) โน้มน้าวให้บริษัทของคุณให้ความสำคัญกับความเร็วเว็บไซต์ ขอความช่วยเหลือจากแผนกต่างๆ ขณะเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มการรับรู้ถึงความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ

แก้ไขความเร็วด้วยความช่วยเหลือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

หลายๆ บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยการเติบโตของผู้คนที่ซื้อบนแพลตฟอร์มดิจิทัลแทนที่จะเป็นกิจการที่มีหน้าร้านจริงจะเล่าให้ฟังว่าบริษัทต่างๆ ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วหรือเสี่ยงที่จะสูญเสียรายได้ แนวทางนี้ต้องอาศัยทั้งกระบวนการและแนวคิดใหม่ๆ ในการจัดระเบียบองค์กร รวมถึงต้องได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนจึงจะประสบความสำเร็จได้

ภาพทดสอบที่แชร์

วิธีที่บริษัทจัดระเบียบตนเองมักต้องเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ระดับ อย่างแรกเลย โครงการความเร็วซึ่งอาจเพิ่มรายได้ที่อาจทำได้ จะยากหน่อยในกรณีที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่มีเวลามาแก้ไข การจัดสรรทรัพยากรนั้นต้องมีอย่างเรียบร้อย และการทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ เช่น ฝ่ายการตลาดและนักออกแบบเว็บมักจะราบรื่นขึ้นหากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าเป็นโปรเจ็กต์ที่มีลำดับความสำคัญสูง

นอกเหนือจากระดับการดำเนินการแล้ว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังต้องเข้าใจว่าตอนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลง 2 อย่าง ได้แก่

ซึ่งหมายความว่าบริษัทที่ทำการตัดสินใจเชิงบริหารโดยบุคคลที่เชี่ยวชาญบนแพลตฟอร์มดิจิทัลจะมีข้อได้เปรียบ คำแนะนำหนึ่งอาจเป็นการเชิญนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 1 คนเข้าร่วมการประชุมที่ทำการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และข้อจํากัดจะได้รับการพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งจะทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น

ส่งข้อเสนอไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยทั่วไปแล้ว ยอดขายประมาณ 10% เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มดิจิทัล แต่การศึกษาชี้ให้เห็นว่ายอดขายในหน้าร้านจริงมากถึง 85% ได้รับอิทธิพลทางดิจิทัลก่อน การมีเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ซึ่งจะกลายเป็นอุปกรณ์หลัก) จึงมีความจำเป็นต่อรายได้ของธุรกิจของเรา เราเสนอโครงการความเร็วซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์เพิ่ม Conversion และกำหนดสตรีมการสื่อสารเพื่อให้นำข้อมูลเชิงลึกในทีมเทคนิคไปใช้ได้ดียิ่งขึ้นก่อนการตัดสินใจที่จะส่งผลต่อเว็บไซต์

เตรียมพร้อมสำหรับการประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ก่อนที่จะประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คุณต้องเตรียมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ของคุณและเว็บไซต์ของคู่แข่ง รวมถึงข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง ROI สูงสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่คุณแนะนำ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของความเร็ว สถานการณ์ที่ดีที่สุดคือ การเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับรายได้ของบริษัท วิธีดำเนินการดังกล่าวมีดังนี้

 • คำนวณอัตรา Conversion อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบสัมพัทธ์ ทำงานร่วมกับทีมวิเคราะห์และทำการวิเคราะห์ตามที่อธิบายไว้ในคุณค่าของความเร็ว หากที่ผ่านมาคุณมีช่วงเวลาหนึ่ง (อย่างน้อย 2-3 เดือน) ที่เวลาในการโหลดสูงกว่าช่วงอื่นที่มีระยะเวลาเท่ากันมาก ความเร็วเว็บไซต์ที่ช้ามักจะส่งผลต่อ Conversion อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างมาก จากการวิเคราะห์นี้ คุณจะสามารถคำนวณรายได้ที่บริษัทสูญเสียไปในช่วงที่ความเร็วไม่ดี ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นคุณค่าของความเร็ว หากเวลาในการโหลดอยู่ที่ระดับเดียวกัน การวิเคราะห์อาจทำได้ยาก และวิธีการด้านล่างอาจให้คำตอบได้มากกว่า
 • ประมาณค่าความเร็วจากแบบจำลองทางสถิติ TestMySite ของ Google ทำการทดสอบและคำนวณผลกระทบที่เว็บไซต์เร็วขึ้นอาจมีต่อธุรกิจของคุณ เพียงแค่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมเฉลี่ยรายเดือน อัตรา Conversion และมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย ซึ่งทีมวิเคราะห์ช่วยเหลือคุณได้
 • ระบุกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติแนะนำ คุณยังสามารถใช้กรณีต่างๆ จากบริษัทอื่นๆ ซึ่งปรับปรุงเว็บไซต์ให้เร็วขึ้นและเห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้ว เวลาในการโหลดหน้าเว็บส่งผลต่ออัตรา Conversion อย่างไร: 12 กรณีศึกษา ให้ตัวอย่าง
 • แสดงความสำคัญของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ขอให้ทีมวิเคราะห์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์การเข้าชมที่มาจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เทียบกับเดสก์ท็อป
 • ค้นคว้าข้อมูลว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด การคำนวณข้างต้นเป็นวิธีที่แสดงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เป็นไปได้จากความเร็ว แต่เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจได้ว่าตนจำเป็นต้องทราบ ROI ดังนั้นหากคุณเตรียมต้นทุนโดยประมาณไว้แล้ว ก็จะสามารถทำการตัดสินใจของผู้บริหารได้เร็วขึ้น โดยให้ประเมินว่าจะใช้เวลาเท่าไรสำหรับโครงการความเร็วที่มุ่งเน้นในช่วงแรก และใช้เวลาเท่าใดในการบำรุงรักษาหลังจากนั้น ตัวอย่างเช่น ใน Fast-forward Think: TUI เร่งเว็บไซต์ด้วยการสลายการทำงานแบบแยกส่วน นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะมีเวลา 20% ว่างจากงานค้างและแคมเปญ ซึ่งสามารถทุ่มเทให้กับโปรเจ็กต์ความเร็วและวิธีอื่นๆ ในการทำให้เว็บไซต์ดีขึ้นได้

พบปะผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

 • แสดงจำนวนการเข้าชมที่คุณได้รับจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เทียบกับเดสก์ท็อป และการเติบโตที่คุณได้รับจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • นำเสนอผลลัพธ์ว่าความเร็วส่งผลต่อรายได้ของบริษัทอย่างไร
 • แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบว่านักพัฒนาแอปสามารถช่วยเพิ่มรายได้จากผู้เข้าชมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หากมีเวลาเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่อง
 • แนะนำให้สมาชิกในทีมพัฒนา 1 คนได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ในเว็บไซต์ ปัจจุบันเราขายบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้ชนะก็คือบริษัทต่างๆ ที่เริ่มสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล บริษัทสมัยใหม่จะต้องมีการสร้างสตรีมการสื่อสารระหว่างแผนกและระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ การศึกษาของ Harvard Business Review แสดงให้เห็นว่าโครงการด้านไอที 1 ใน 6 โครงการมีค่าใช้จ่ายเกิน 200% ตัวอย่างหนึ่งคือ Kmart ซึ่งสูญเสียตำแหน่งทางการแข่งขันแก่ Walmart และ Target เมื่อเริ่มต้นโครงการปรับให้ทันสมัยของระบบไอทีมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2000 การตั้งค่าการสื่อสารและการบำรุงรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ อาจช่วยให้แยกส่วนได้และการแชร์ความรู้จะกลายมาเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

แก้ไขความเร็วด้วยความช่วยเหลือจากทีมการตลาด

ภาพทดสอบที่แชร์

ทีมการตลาดต้องการเครื่องมือเพื่อจัดการโฆษณาและข้อมูลเพื่อทำการตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบ แต่เครื่องมือส่วนใหญ่ทำให้เว็บไซต์ช้าลงและมักใช้สคริปต์บล็อกการแสดงผลซึ่งทำให้ผู้เข้าชมที่เข้ามาในเว็บไซต์ต้องรอจนกว่าจะเห็นอะไรบนหน้าจอ ดังนั้นจึงต้องมีความสมดุล แผนกการตลาดต้องการข้อมูลและเครื่องมือ แต่เว็บไซต์ต้องมีอัตราตีกลับต่ำและอัตรา Conversion สูง แผนกการตลาดจึงต้องมีผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน

คุณจะหาสมดุลได้โดยการใช้สคริปต์อย่างรอบคอบ

 • หลีกเลี่ยงการทำซ้ำที่วัดสิ่งเดียวกันโดยประมาณ
 • นำเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้แล้วออก
 • อย่าวัดผลของสิ่งที่ "มีไว้ก็ดี" วัดเฉพาะสิ่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ

เนื่องจากเป็นเรื่องยากสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะทราบว่าแผนกการตลาดต้องอาศัยอะไร และแผนกการตลาดอาจไม่ทราบว่าเครื่องมือใดใช้งานหนักเป็นพิเศษสำหรับเว็บไซต์ คุณจึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกัน

ส่งข้อเสนอไปยังทีมการตลาดของคุณ

เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและโฆษณามักบล็อกความเร็วที่ผู้เข้าชมจะเห็นเนื้อหาเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ วิธีนี้ช่วยลดมูลค่าของการลงทุนทางการตลาด เนื่องจากเราจ่ายค่าโฆษณาแล้ว ผู้ใช้จึงให้ความสนใจ แล้วก็คลิกแต่ต้องรอ และทำให้พวกเขารำคาญและเลิกงานไป การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าอัตรา Conversion ลดลงจากประมาณ 50% เป็นประมาณ 35% เมื่อเมตริกความเร็ว Time to Interactive เพิ่มขึ้นจาก 0.15 วินาทีเป็น 0.3 วินาที เราจะร่วมมือกันแก้ปัญหานี้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเครื่องมือที่คุณต้องการกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ซึ่งจะเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการตลาดมากขึ้นได้ไหม

เตรียมพร้อมสำหรับการประชุมกับทีมการตลาดของคุณ

 • สร้างรายการสคริปต์ที่มีการใช้งานในเว็บไซต์
 • ส่งรายการไปยังฝ่ายการตลาด และขอให้พิจารณารายการล่วงหน้าและจัดเรียงรายชื่อเหล่านี้ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
  • มีความสำคัญต่อธุรกิจ สคริปต์เหล่านี้จะยังคงอยู่
  • ต้องมี สคริปต์ที่อาจนำมาใช้ได้น้อยลงหรือถูกนำออก ตัวอย่างเช่น บางครั้งบริษัทจะรวบรวมแผนที่ความร้อนหรือการบันทึกหน้าจอ แต่อาจมีการตรวจสอบข้อมูลไม่บ่อยนัก และไม่นำไปสู่การดำเนินการหรือ Conversion ที่เพิ่มขึ้น ในกรณีเช่นนี้ คุณควรตกลงที่จะใช้เครื่องมือเป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวบรวมข้อมูลเชิงลึกสำหรับการวิเคราะห์ แล้วล้างสคริปต์ออกจนกว่าจะถึงเวลาของการรวบรวมข้อมูลที่โฟกัสต่อไป
  • ไม่ได้ใช้หรือไม่ได้เป็นเจ้าของ ควรนำส่วนขยายเหล่านี้ออก
 • ตรวจสอบว่าสคริปต์แต่ละรายการทำให้เว็บไซต์ช้าลงมากน้อยเพียงใดโดยการเปรียบเทียบความเร็วเว็บไซต์ระหว่างสคริปต์นั้นๆ และเวอร์ชันไม่มีสคริปต์ดังกล่าว ใน WebPageTest สามารถตั้งค่าผ่านแท็บบล็อกในการตั้งค่าขั้นสูงได้ หรือคุณจะบล็อกคำขอเครือข่ายในเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บใน Chrome ก็ได้

ประชุมกับทีมการตลาด

 • ดูรายการสคริปต์และดูแต่ละสคริปต์ เช่น สคริปต์ที่ "มีได้" รายการใดสร้างความเสียหายต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์อย่างมากหรือไม่ การรับคำแนะนำจะทำให้ทีมการตลาดจัดลำดับความสำคัญได้ง่ายขึ้น และการได้รับฟังว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญทางธุรกิจสำหรับพวกเขา จึงทำให้คุณเข้าใจมุมมองของทีมได้ง่ายขึ้น
 • อภิปรายหัวข้อต่อไปนี้
  • ประโยชน์ของข้อมูลที่รวบรวมได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของ Conversion ที่มากกว่าการลดลงซึ่งเกิดจากการที่เว็บไซต์ทำงานช้าลงหรือไม่ ข้อมูลเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
  • บริษัทของคุณเลือกผู้ให้บริการที่มีเครื่องมือเวอร์ชันที่เร็วที่สุดในตลาดไหม แผนกการตลาดอาจต้องการความช่วยเหลือจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อดูว่าจะสามารถแทนที่เครื่องมือที่มีความสำคัญต่อธุรกิจด้วยเครื่องมืออื่นๆ ที่รวดเร็วขึ้นได้หรือไม่
  • สคริปต์บนเว็บไซต์มีทางเลือกอื่นไหม เช่น แทนที่จะใช้แผนที่ความหนาแน่น คุณอาจเริ่มทำการทดสอบความสามารถในการใช้งาน ซึ่งคุณได้ฟังเกี่ยวกับ "เหตุผล" ที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของผู้ใช้ด้วย ซึ่งมักจะนำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้น

ยอมรับในขั้นตอนถัดไป

 • ตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการในอนาคต ฝ่ายการตลาดควรขอให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจสอบเครื่องมือใหม่ๆ และผลที่มีต่อความเร็วก่อนนำไปใช้งานทุกครั้งไหม หรือฝ่ายการตลาดควรมีงบประมาณด้านประสิทธิภาพ สำหรับเรียนรู้วิธีตรวจสอบความเร็ว และจัดลำดับความสำคัญของเครื่องมือที่ต้องการ ตราบใดที่ทำได้ตามเป้าหมายด้านความเร็ว

แก้ไขความเร็วด้วยความช่วยเหลือจากทีมออกแบบเว็บ

ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับประสิทธิภาพของเว็บคือ แม้ว่าการเชื่อมต่ออาจเร็วขึ้นในหลายภูมิภาค แต่เว็บไซต์ต่างๆ มีปริมาณน้อยลง และส่งผลให้การเชื่อมต่อช้าลงจริงๆ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องทำงานร่วมกับนักออกแบบเว็บเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ภาพทดสอบที่แชร์

สุดท้ายแล้ว ทุกแผนกในบริษัทหนึ่งๆ มักจะขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ที่นำไปสู่ Conversion ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้หรืออย่างอื่น และความจริงอันร้ายแรงคือไม่สำคัญว่าหน้าเว็บจะสวยงามขนาดไหน ถ้าหน้าเว็บใช้เวลาโหลดนานขนาดนั้น ผู้ใช้จะไม่อยากดูต่อเลย

แต่หน้าเว็บที่มีเนื้อหาน้อยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้เทคนิคต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพ เพื่อให้รูปภาพโหลดเร็วขึ้น นักออกแบบเว็บสามารถสร้างหน้าเว็บที่ช่วยรักษาน้ำหนักหน้าเว็บให้ต่ำกว่าระดับที่ตกลงกันไว้

ส่งข้อเสนอไปยังทีมออกแบบเว็บของคุณ

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าหน้าเว็บที่มีรูปภาพน้อยกว่าและมีองค์ประกอบน้อยจะสร้าง Conversion ได้มากกว่า ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ Google และ SOASTA พบว่าเซสชันที่ทำให้เกิด Conversion ของผู้ใช้มีรูปภาพน้อยกว่าเซสชันที่ไม่ได้ทำให้เกิด Conversion 38% เราจะทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความเร็วและประสานงานกันที่จะช่วยเพิ่ม Conversion ในเว็บไซต์ได้หรือไม่ ตัวอย่างของสิ่งที่เราทำได้ร่วมกัน ได้แก่ การค้นหาระดับการบีบอัดรูปภาพที่เหมาะสม และความสมดุลระหว่างคุณภาพกับความเร็ว หรือการลดเลย์เอาต์หรือฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งมักจะทำให้เว็บไซต์ทำงานช้าและหนัก

เตรียมการประชุมกับทีมออกแบบเว็บ

 • ติดตามว่าหน้าเว็บใดในเว็บไซต์ใช้เวลาโหลดสูงสุดและมีน้ำหนักหน้าเว็บสูงสุด เช่น หากคุณกำลังทำงานกับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ อย่าลืมดูเฉพาะหน้าแรกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหน้าแคมเปญ หน้าหมวดหมู่ที่ใหญ่ที่สุดบางหน้า หน้าผลิตภัณฑ์บางหน้า และขั้นตอนการชำระเงินด้วย
 • เตรียมข้อเสนองบประมาณด้านประสิทธิภาพสำหรับนักออกแบบ อีกทางเลือกหนึ่งคือ เริ่มต้นอย่างง่ายๆ ที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยใช้น้ำหนักหน้าเว็บเท่ากับเมตริก และตั้ง 1 MB เป็นเป้าหมายสำหรับทุกหน้า (หรือ 1.5 MB หากการสร้างแบรนด์สำคัญต่อ Conversion มาก)
 • เตรียมรายการหน้าเว็บที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำหนักหน้าเว็บเป้าหมาย

ประชุมกับทีมออกแบบเว็บ

 • ตรวจสอบว่าทีมพัฒนาส่งรูปภาพอย่างไรให้เร็วขึ้นผ่านเทคนิคต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพ เช่น การบีบอัดรูปภาพ รูปภาพที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ การปรับขนาดรูปภาพ การโหลดแบบ Lazy Loading การแคช และการเพิ่มประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์
 • สร้างหน้าทดสอบที่มีการเผยแพร่รูปภาพด้วยขนาดและคุณภาพที่ต่างกัน และยอมรับระดับที่รักษาสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและคุณภาพบนหน้าจอต่างๆ โปรดจำไว้ว่าผู้เข้าชมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มักจะมีเซสชันสั้นๆ จากการศึกษาหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเซสชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มากกว่าครึ่งหนึ่งสั้นกว่า 30 วินาที ผู้ใช้เหล่านี้อาจไม่ได้ศึกษารูปภาพอย่างละเอียดและอาจต้องการให้เว็บไซต์ทำงานรวดเร็ว
 • เสนองบประมาณด้านประสิทธิภาพที่นักออกแบบเว็บตกลงว่าต้องทำให้หน้าเว็บทั้งหมดมีน้ำหนักหน้าเว็บต่ำกว่า 1 MB (หรือไม่เกิน 1.5 MB)

แก้ไขความเร็วด้วยความช่วยเหลือจากทีมวิเคราะห์

ธุรกิจต่างๆ ต้องการข้อมูลเพื่อให้รู้ว่าควรโฟกัสจุดใดและเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ แม้ว่าหลายๆ คนจะพูดถึงความสำคัญของความเร็วเว็บไซต์และความเกี่ยวข้องกับรายได้และยอดขาย แต่ก็ยังมีบริษัทอีกหลายแห่งที่ไม่ได้รวมความเร็วในรายงานรายสัปดาห์นอกทีมเทคโนโลยี โดยจะเปลี่ยนแปลงได้หากนักพัฒนาแอปเริ่มทำงานร่วมกับทีมวิเคราะห์

ภาพทดสอบที่แชร์

ในความเป็นจริงคือสิ่งที่ไม่มีการรายงานจะไม่มีการมุ่งเน้น หากความเร็วเว็บไซต์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานรายสัปดาห์หรือรายเดือนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ คุณอาจลืมข้อมูลได้ง่ายและคุณประสบปัญหาในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในส่วนนี้ แต่เนื่องจากทีมวิเคราะห์มักไม่มีประสบการณ์ในการติดตามความเร็ว ทีมจึงต้องได้รับความช่วยเหลือจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และนักพัฒนาแอปต้องการความช่วยเหลือจากทีมวิเคราะห์เพื่อคำนวณผลกระทบต่อรายได้เมื่อมีการปรับปรุงความเร็ว แผนกเหล่านี้ขึ้นอยู่กับแต่ละแผนก มากกว่าที่คิดในตอนแรก

ส่งข้อเสนอไปยังทีมวิเคราะห์

กรณีศึกษาจำนวนมากแสดงผลกระทบที่ความเร็วเว็บไซต์มีต่อรายได้และอัตราตีกลับ เราอาจร่วมมือกันตั้งค่าการติดตามความเร็วเว็บไซต์ให้กับบริษัทของเรา และบางทีอาจเพิ่มความเร็วอันเป็นส่วนหนึ่งของรายงานที่จะให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้เราได้รับความเห็นชอบมากขึ้น

เตรียมการประชุมกับทีมข้อมูลวิเคราะห์

 • ติดตามความเร็วเป็นประจำ คำแนะนำอย่างหนึ่งคือการใช้ API กับเครื่องมือ เช่น Lighthouse CI, PageSpeed Insights หรือ WebPageTest เพื่อให้คุณรวบรวมสถิติเป็นประจำในการตั้งค่าห้องทดลองที่มีการควบคุมเพื่อให้เปรียบเทียบได้ง่ายในช่วงเวลาต่างๆ
 • ส่งต่อคุณค่าของความเร็วไปยังทีมวิเคราะห์และสอบถามว่าจะทำการวิเคราะห์ได้หรือไม่ เพื่อให้คุณมีแผนภูมิพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ในระหว่างการประชุม

ประชุมกับทีมข้อมูลวิเคราะห์

 • ดูแผนภูมิที่สร้างจากค่าของความเร็ว อัตรา Conversion อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบสัมพัทธ์เป็นวิธีหนึ่งในการติดตามผลกระทบของความเร็วและปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ สอบถามทีมวิเคราะห์ว่าสะดวกใจที่จะเริ่มต้นติดตามเรื่องนี้หรือไม่
 • ตัดสินใจว่าเมตริกเวลาที่ใช้ในการโหลดใน Google Analytics ดีพอสำหรับรายงานธุรกิจแบบเรียบง่ายหรือไม่ ค่าของความเร็วใช้เมตริกนี้ นักพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวนมากรู้ดีว่านี่เป็นเพียงหนึ่งในเมตริกความเร็วที่สำคัญจำนวนมาก และเนื่องจากข้อมูลนี้อยู่ใน Google Analytics จึงเป็นข้อมูลภาคสนามแทนข้อมูลห้องทดลองด้วย แต่จะมีประโยชน์พอที่จะนำไปใช้กับรายงานธุรกิจแบบง่ายๆ หรือไม่ ตรวจสอบผลลัพธ์ที่คุณได้รับจากการวิเคราะห์ด้านบน และดูว่าอัตรา Conversion อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบสัมพัทธ์ลดลงเมื่อเวลาในการโหลดสูงขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนหรือไม่ และดูว่าอัตรา Conversion อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบสัมพัทธ์เพิ่มขึ้นหรือไม่เมื่อมีเวลาในการโหลดต่ำเป็นเวลา 2-3 เดือน หากเวลาในการโหลดของคุณค่อนข้างคงที่ จะยากที่จะทราบได้ว่าการวิเคราะห์ทำงานให้คุณดีหรือไม่ จนกว่าคุณจะปรับปรุงความเร็วขึ้นอย่างมาก ถ้ามี ลองใช้ตัวเลือกถัดไป
 • แสดงแผนภูมิสำหรับเมตริกความเร็วที่นักพัฒนาแอปใช้ อธิบายให้ทีมวิเคราะห์และดูว่าคุณพบความสัมพันธ์กับอัตรา Conversion หรืออัตรา Conversion อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
 • ให้เวลาทีมข้อมูลวิเคราะห์ในการคิดหาวิธีใช้ความเร็วในการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับรายได้และวิธีรายงานเรื่องนี้ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ซึ่งก็มักจะเป็นหัวข้อใหม่ของพวกเขา แล้วพบกันอีกครั้งและลองใช้แนวทางที่คุณยอมรับได้ เช่นเคย คุณต้องแก้ไขการเก็บรวบรวมข้อมูลจนกว่าจะพบรูปแบบที่เหมาะสม แต่วิธีนี้ก็เป็นวิธีเริ่มต้นการทำงานร่วมกัน

ขั้นตอนถัดไป

ขอให้ทีมวิเคราะห์ทำการวิเคราะห์ตามที่ระบุไว้ในคุณค่าของความเร็วหลังจากที่โครงการความเร็วได้นำไปสู่การปรับปรุงครั้งใหญ่ ซึ่งจะแสดงให้บริษัทเห็นว่าได้รับ Conversion และรายได้มากขึ้นเท่าใด ซึ่งเป็นการให้รางวัลแก่ทีม รวมถึงทุกแผนกที่ทำงานร่วมกับคุณ ข้อมูลนี้อาจรวมอยู่ในรายงานรายสัปดาห์ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการไม่ต้องดำเนินการเพียงครั้งเดียวแต่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง