Sử dụng Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome để xem xét hiệu suất trong thực tế

Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome (trước đây gọi là CrUX) là một tập dữ liệu công khai gồm dữ liệu về trải nghiệm người dùng thực tế trên hàng triệu trang web. Không giống như dữ liệu trong phòng thí nghiệm, dữ liệu CrUX thực sự đến từ những người dùng đã chọn tham gia trong lĩnh vực này. Báo cáo này đo lường các chỉ số Các chỉ số quan trọng về trang web, bao gồm Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất (LCP), Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên (FID) và Mức thay đổi bố cục tích luỹ (CLS), cũng như các chỉ số chẩn đoán như Thời gian dẫn đến byte đầu tiên (TTFB) và Thời gian hiển thị nội dung đầu tiên (FCP).

Tập dữ liệu cũng chứa các phương diện định tính về trải nghiệm người dùng, chẳng hạn như thiết bị và loại kết nối, cho phép xem chi tiết trải nghiệm người dùng được nhóm theo các công nghệ tương tự. Hãy xem tài liệu về CrUX để biết danh sách đầy đủ các chỉ số.

Bằng cách sử dụng dữ liệu này, nhà phát triển có thể hiểu được toàn bộ trải nghiệm người dùng trong thực tế được phân phối giữa các trang web, các phân đoạn trên web hoặc trên web. Thật sự rất là quan trọng! Tập dữ liệu Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome là tập dữ liệu đầu tiên cho phép các nhà phát triển web so sánh hiệu suất thực của người dùng với đối thủ cạnh tranh và trong ngành.

Cách sử dụng

Có 4 cách chính để trích xuất thông tin chi tiết từ Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome với độ phức tạp khác nhau. Để phân tích hiệu suất của trang web một cách nhanh chóng và dễ dàng, bạn nên sử dụng Trang tổng quan CrUXPageSpeed Insights. BigQuery đánh đổi sự đơn giản của quá trình phân tích để có được khả năng tuỳ chỉnh và thông tin chi tiết hơn. Còn API cho phép tích hợp dữ liệu cấp cao với các ứng dụng khác, còn API lịch sử cung cấp dữ liệu trong quá khứ để phân tích xu hướng.

Trang tổng quan CrUX

Trang tổng quan CrUX là một công cụ trực quan hoá dữ liệu có thể tuỳ chỉnh về hiệu suất trước đây của trang web, được xây dựng trên Looker Studio. Dữ liệu được lấy nguồn từ tập dữ liệu BigQuery và tất cả các truy vấn SQL đều được xử lý nâng cao cho bạn. Trang tổng quan này cho thấy sự phân bố trải nghiệm người dùng, như được ghi nhận bằng các chỉ số chính về hiệu suất cũng như cách trải nghiệm đó thay đổi theo thời gian. Báo cáo này cũng cho biết cách phân phối các chỉ số định tính như loại thiết bị và loại kết nối hiệu quả thay đổi theo thời gian. Hãy thử xem hướng dẫn về Trang tổng quan của Looker Studio.

PageSpeed Insights

PageSpeed Insights (PSI) cho thấy những mức phân bổ hiệu suất gần đây nhất, được chia nhỏ theo người dùng máy tính và thiết bị di động. Dữ liệu hiệu suất có sẵn cho từng trang web riêng lẻ (ngoài toàn bộ nguồn gốc) và được tổng hợp trong 28 ngày gần đây nhất của dữ liệu (thay vì tháng dương lịch trước đó trên BigQuery). Sử dụng công cụ này dễ dàng như nhập URL hoặc nguồn gốc vào hộp tìm kiếm trên giao diện web và dữ liệu hiệu suất của trường được hiển thị cùng với các đề xuất có quy tắc để tối ưu hoá trang. Hãy dùng thử hướng dẫn về PageSpeed Insights.

CrUX trên BigQuery

Cơ sở dữ liệu CrUX trên BigQuery, một phần của Google Cloud Platform (GCP) với giao diện web và dòng lệnh, lưu trữ dữ liệu thô để tổng hợp các chỉ số hiệu suất chính của trải nghiệm người dùng cho các nguồn gốc hàng đầu trên web. Các bảng mới sẽ được định kỳ thêm vào cơ sở dữ liệu bao gồm tháng trước theo lịch. Nhà phát triển có thể tạo các truy vấn thủ công để khai thác tập dữ liệu nhằm lấy thông tin chi tiết cụ thể. BigQuery yêu cầu kiến thức về SQL và dự án GCP có bật tính năng thanh toán để chạy các truy vấn. Đây là một công cụ đặc biệt hữu ích cho những người dùng thành thạo yêu cầu quyền truy cập ở cấp thấp vào dữ liệu để tạo báo cáo tuỳ chỉnh, điểm chuẩn và báo cáo về trạng thái web. Hãy thử hướng dẫn về BigQuery.

API CrUX

API CrUX là một giao diện RESTful miễn phí để tra cứu dữ liệu gốc hoặc dữ liệu về trải nghiệm người dùng ở cấp URL. Dữ liệu này được cập nhật hằng ngày và tổng hợp dữ liệu của 28 ngày trước đó, tương tự như PageSpeed Insights. Bạn có thể sử dụng API này để xây dựng ứng dụng của riêng mình dựa trên dữ liệu trải nghiệm người dùng thực trong CrUX. Hãy xem hướng dẫn về API CrUX.

API lịch sử CrUX

API Lịch sử CrUX là một giao diện RESTful và miễn phí, tương tự như API hằng ngày, để tra cứu dữ liệu nguồn gốc hoặc dữ liệu về trải nghiệm người dùng ở cấp URL. Dữ liệu được cập nhật hằng tuần và tổng hợp dữ liệu của 28 ngày trước đó trong khoảng thời gian 6 tháng. Bạn có thể sử dụng API này để xây dựng ứng dụng của riêng mình dựa trên dữ liệu trải nghiệm người dùng thực trong CrUX. Hãy xem hướng dẫn về API Lịch sử CrUX.

Cách yêu cầu trợ giúp

Nếu cần bất kỳ loại hỗ trợ nào, có một số kênh để liên hệ với người có thể giúp đỡ. CrUX trên Google Group là diễn đàn công khai dành cho người dùng tập dữ liệu để đặt câu hỏi và chia sẻ các bản phân tích. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng thẻ CrUX cho Stack Overflow nếu cần trợ giúp lập trình với quyền truy cập vào SQL hoặc API. Cuối cùng, @ChromeUXReport là tài khoản Twitter mà bạn có thể theo dõi để đặt câu hỏi và nghe thông báo về sản phẩm.

Xem ví dụ thực tiễn

Để làm quen với dữ liệu có sẵn, hãy xem hướng dẫn từng bước về cách sử dụng Trang tổng quan Looker Studio, PageSpeed Insights, BigQuery cũng như cả API hằng ngày và API nhật ký: