Chào mừng bạn đến với bộ sưu tập mẫu thành phần ngày càng tăng của chúng tôi. Những đề xuất này có thể cung cấp cảm hứng, yêu cầu về khả năng hỗ trợ tiếp cận, chiến lược thích ứng cho khung nhìn và lựa chọn ưu tiên của người dùng, v.v.
Tạo thành phần breadcrumb (tập hợp liên kết phân cấp) thích ứng và có thể truy cập để người dùng di chuyển trên trang web của bạn.
Tạo kiểu cho các loại nút khác nhau trên web.
Tạo thành phần băng chuyền thích ứng màu sắc, đáp ứng và truy cập được.
Tạo các cửa sổ nhỏ và siêu lớn thích ứng màu sắc, phản hồi và dễ truy cập.
Tạo một trình đơn trò chơi 3D có thể truy cập bằng chuột và bàn phím.
Tạo một thanh tải thích ứng màu và dễ tiếp cận bằng phần tử tiến trình.
Tạo trải nghiệm cuộn theo chiều ngang cho web tối thiểu, đáp ứng, truy cập được và hoạt động trên các trình duyệt cũng như nền tảng.
Xây dựng một thành phần thích ứng, thích ứng, dễ tiếp cận và có nhiều lựa chọn để sắp xếp và lọc.
Xây dựng một thành phần cài đặt mang tính thích ứng, hỗ trợ nhiều đầu vào thiết bị và hoạt động trên nhiều trình duyệt
Thích ứng, có trạng thái, hỗ trợ điều hướng bằng bàn phím, hoạt động cùng với JavaScript và không có JavaScript và hoạt động trên nhiều trình duyệt
Xây dựng một thành phần nút phân tách thích ứng và dễ tiếp cận.
Xây dựng một thành phần Stories có tính thích ứng, hỗ trợ thao tác bằng bàn phím và hoạt động trên nhiều trình duyệt.
Tạo biểu tượng trang web thích ứng giao diện tối và sáng bằng SVG.
Tạo một thành phần chuyển đổi thích ứng, dễ tiếp cận và thích ứng.
Tạo một thành phần thẻ có các điểm chụp nhanh dạng lưới và cuộn.
Xây dựng một thành phần thông báo ngắn thích ứng và dễ tiếp cận.