Những mẫu này minh hoạ cách bạn có thể tạo hoạt ảnh và tương tác hấp dẫn trong khi vẫn tôn trọng sở thích chuyển động của người dùng. Định dạng này hỗ trợ tất cả các trình duyệt hiện đại, vì vậy, bạn có thể yên tâm sử dụng trình duyệt này.
Tạo các hiệu ứng chữ cái động vô hạn tuân theo sở thích chuyển động của người dùng.
Tạo hiệu ứng từ có hiệu ứng động vô hạn tuân theo sở thích chuyển động của người dùng.
Tạo các hiệu ứng chữ cái mang tính tương tác phải tôn trọng các lựa chọn ưu tiên về chuyển động của người dùng.
Tạo hiệu ứng từ ngữ mang tính tương tác phải tôn trọng các lựa chọn ưu tiên về chuyển động của người dùng.