Xây dựng nhóm hỗ trợ

Bạn sẽ cần:

Khả năng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn.

Thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ rằng trang web của bạn đã bị xâm phạm

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ có thể đảm bảo những khách hàng khác của họ không bị ảnh hưởng và họ có thể giúp khôi phục trang web của bạn.

Tìm các tài nguyên trực tuyến có uy tín và các cộng đồng hữu ích

Mục tiêu của bạn là tìm ra nơi cần xử lý nếu bạn gặp sự cố với quá trình khôi phục. Ngoài loạt bài viết này và hệ thống trợ giúp của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, hãy thử tìm và đọc câu trả lời trong các diễn đàn thảo luận hoặc thậm chí tự đăng câu hỏi.

Diễn đàn thảo luận của Trung tâm Google Tìm kiếm có một diễn đàn con đặc biệt về Phần mềm độc hại và các trang web bị tấn công. Hầu hết các câu trả lời đến từ các thành viên có mức độ tương tác cao và Chuyên gia sản phẩm của cộng đồng.

Xác định xem đây có phải là việc bạn có thể tự xử lý hay không

Để tự khắc phục trang web, bạn phải có khả năng đọc và hiểu mã, cách sử dụng các công cụ máy chủ dòng lệnh, có thể là cách thay đổi cấu hình máy chủ web cho trang web của bạn. Nếu bạn cảm thấy không đủ khả năng để tự làm việc này, hãy cân nhắc việc nhờ một chuyên gia có trình độ trợ giúp.

Dưới đây là một số mẹo để tìm một chuyên gia đủ tiêu chuẩn:

  • Nhờ các thành viên nổi bật của cộng đồng trực tuyến có uy tín giới thiệu.
  • Chuyển trang web của bạn sang một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ mới chuyên khôi phục trang web và có thể khôi phục trang web đó trong quá trình chuyển.