Bộ sưu tập này bao gồm các mẫu thường khó triển khai mà không ảnh hưởng đến điểm số Các chỉ số quan trọng về trang web. Sử dụng mã trong các ví dụ này để giúp đảm bảo dự án của bạn đi đúng hướng.