Jak wklejać pliki

Harry Teodoulou
Harry Theodoulou

Wklejanie plików w przeglądarce polega na użyciu zdarzenia paste typu HTMLElement.

Używa zdarzenia paste, którego używa HTMLElement

Pierwszym krokiem jest dodanie odbiornika dla zdarzenia paste w wybranym elemencie, zwykle na poziomie document, więc nie musisz zaznaczać żadnego konkretnego elementu. Następnie używasz interfejsu Clipboard API, który zapewnia dostęp do pola clipboardData zdarzenia paste w elemencie HTMLElement. Jego listę files możesz potem powielać. Na podstawie typu MIME każdego wklejonego pliku możesz zdecydować, czy wyrenderować go na ekranie, jak w przypadku obrazu lub filmu, czy wkleić zawartość tekstową pliku, np. do elementu textarea (w przypadku pliku tekstowego).

Obsługa przeglądarek

 • 66
 • 79
 • 63
 • 13.1

Źródło

document.addEventListener('paste', async (e) => {
 // Prevent the default behavior, so you can code your own logic.
 e.preventDefault();
 if (!e.clipboardData.files.length) {
  return;
 }
 // Iterate over all pasted files.
 Array.from(e.clipboardData.files).forEach(async (file) => {
  // Add more checks here for MIME types you're interested in,
  // such as `application/pdf`, `video/mp4`, etc.
  if (file.type.startsWith('image/')) {
   // For images, create an image and append it to the `body`.
   const img = document.createElement('img');
   const blob = URL.createObjectURL(file);
   img.src = blob;
   document.body.append(img);
  } else if (file.type.startsWith('text/')) {
   // For text files, read the contents and output it into a `textarea`.
   const textarea = document.createElement('textarea');
   textarea.value = await file.text();
   document.body.append(textarea);
  }
 });
});

Więcej informacji

Prezentacja

HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>How to paste files</title>
 </head>
 <body>
  <h1>How to paste files</h1>
  <p>Hit <kbd>⌘</kbd> + <kbd>v</kbd> (for macOS) or <kbd>ctrl</kbd> + <kbd>v</kbd>
   (for other operating systems) to paste image or text file(s) anywhere in this page.
  </p>
 </body>
</html>

CSS


    html {
 box-sizing: border-box;
 font-family: system-ui, sans-serif;
 color-scheme: dark light;
}

*, *:before, *:after {
 box-sizing: inherit;
}

body {
 margin: 1rem;
}

img {
 height: auto;
 max-width: 100%;
 display: block;
}
    

JS


    document.addEventListener('paste', async (e) => {
 // Prevent the default behavior, so you can code your own logic.
 e.preventDefault();
 if (!e.clipboardData.files.length) {
  return;
 }
 // Iterate over all pasted files.
 Array.from(e.clipboardData.files).forEach(async (file) => {
  // Add more checks here for MIME types you're interested in,
  // such as `application/pdf`, `video/mp4`, etc.
  if (file.type.startsWith('image/')) {
   // For images, create an image and append it to the `body`.
   const img = document.createElement('img');
   const blob = URL.createObjectURL(file);
   img.src = blob;
   document.body.append(img);
  } else if (file.type.startsWith('text/')) {
   // For text files, read the contents and output it into a `textarea`.
   const textarea = document.createElement('textarea');
   textarea.value = await file.text();
   document.body.append(textarea);
  }
 });
});