Optymalizacja krytycznej ścieżki renderowania

Aby przyspieszyć pierwsze renderowanie, musimy zminimalizować 3 zmienne:

  • Liczba zasobów krytycznych.
  • Długość ścieżki krytycznej.
  • Liczba bajtów krytycznych.

Zasób krytyczny to taki, który może zablokować początkowe renderowanie strony. Im mniej jest tych zasobów, tym mniej pracy dla przeglądarki, procesora i innych zasobów.

Podobnie długość ścieżki krytycznej jest funkcją grafu zależności między zasobami krytycznymi a ich rozmiarem w bajtach. Pobieranie niektórych zasobów może rozpocząć się dopiero po przetworzeniu poprzedniego zasobu, a im większy zasób, tym większa liczba cykli wymiany danych, aby go pobrać.

Wreszcie im mniej bajtów krytycznych musi pobrać przeglądarka, tym szybciej będzie przetwarzać treść i renderować ją na ekranie. Aby zmniejszyć liczbę bajtów, możemy zmniejszyć liczbę zasobów (wyeliminować je lub oznaczyć je jako niekrytyczne) i zminimalizować rozmiar transferu przez skompresowanie i optymalizację każdego zasobu.

Ogólna kolejność czynności potrzebnych do optymalizacji krytycznej ścieżki renderowania to:

  1. Analiza i charakterystyka ścieżki krytycznej: liczby zasobów, rozmiaru w bajtach, długości ścieżki.
  2. Minimalizuj liczbę zasobów krytycznych: eliminuj je, opóźniaj pobieranie, oznacz je jako asynchroniczne itp.
  3. Zoptymalizuj liczbę bajtów krytycznych, aby skrócić czas pobierania (liczbę cykli wymiany danych).
  4. Zoptymalizuj kolejność wczytywania pozostałych zasobów krytycznych: pobierz wszystkie zasoby krytyczne jak najszybciej, aby skrócić ścieżkę krytyczną.

Prześlij opinię