เพิ่มไฟล์ Manifest ของเว็บแอปด้วย Create React App

ไฟล์ Manifest ของเว็บแอปจะรวมอยู่ในแอป "สร้างแอป React" โดยค่าเริ่มต้น และอนุญาตให้ทุกคนติดตั้งแอปพลิเคชัน React ของคุณในอุปกรณ์ได้

ฮูเซน จอร์เดห์
ฮูสเซน จอร์เดห์

สร้างแอป React (CRA) ที่มีไฟล์ Manifest ของเว็บแอปโดยค่าเริ่มต้น การแก้ไขไฟล์นี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนวิธีแสดงแอปพลิเคชันเมื่อติดตั้งในอุปกรณ์ของผู้ใช้ได้

ไอคอน Progressive Web App ในหน้าจอหลักของโทรศัพท์มือถือ

มีประโยชน์อย่างไร

ไฟล์ Manifest ของเว็บแอปช่วยให้สามารถเปลี่ยนหน้าตาของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ การแก้ไขพร็อพเพอร์ตี้ในไฟล์ JSON ช่วยให้คุณแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ในแอปพลิเคชันได้ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดต่อไปนี้

 • ชื่อ
 • คำอธิบาย
 • ไอคอนแอป
 • สีธีม

เอกสารประกอบ MN ครอบคลุมพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดที่สามารถเปลี่ยนแปลงโดยละเอียดได้

แก้ไขไฟล์ Manifest เริ่มต้น

ใน CRA ไฟล์ Manifest เริ่มต้นจะรวม /public/manifest.json ไว้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างแอปใหม่ ดังนี้

{
 "short_name": "React App",
 "name": "Create React App Sample",
 "icons": [
  {
   "src": "favicon.ico",
   "sizes": "64x64 32x32 24x24 16x16",
   "type": "image/x-icon"
  },
  {
   "src": "logo192.png",
   "type": "image/png",
   "sizes": "192x192"
  },
  {
   "src": "logo512.png",
   "type": "image/png",
   "sizes": "512x512"
  }
 ],
 "start_url": ".",
 "display": "standalone",
 "theme_color": "#000000",
 "background_color": "#ffffff"
}

วิธีนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของตนและดูรายละเอียดเริ่มต้นบางอย่างของแอปพลิเคชันได้ ไฟล์ HTML public/index.html จะมีองค์ประกอบ <link> เพื่อโหลดไฟล์ Manifest ด้วย

<link rel="manifest" href="%PUBLIC_URL%/manifest.json" />

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันที่สร้างด้วย CRA ซึ่งมีไฟล์ Manifest ที่แก้ไขแล้ว

หากต้องการดูว่าพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดทํางานได้อย่างถูกต้องในตัวอย่างนี้หรือไม่ ให้ทำดังนี้

 • หากต้องการดูตัวอย่างเว็บไซต์ ให้กดดูแอป แล้วกดเต็มหน้าจอ เต็มหน้าจอ
 • กด "Control+Shift+J" (หรือ "Command+Option+J" ใน Mac) เพื่อเปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ
 • คลิกแท็บแอปพลิเคชัน
 • ในแผงแอปพลิเคชัน ให้คลิกแท็บไฟล์ Manifest

แท็บไฟล์ Manifest ของ DevTool แสดงพร็อพเพอร์ตี้จากไฟล์ Manifest ของแอป

บทสรุป

 1. หากคุณกำลังสร้างเว็บไซต์ที่คิดว่าไม่จำเป็นต้องติดตั้งในอุปกรณ์ ให้นำไฟล์ Manifest และองค์ประกอบ <link> ในไฟล์ HTML ที่ชี้ไปยังเว็บไซต์นั้นออก
 2. หากต้องการให้ผู้ใช้ติดตั้งแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ของตน ให้แก้ไขไฟล์ Manifest (หรือสร้างไฟล์ Manifest ถ้าคุณไม่ได้ใช้ CRA) ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการ เอกสาร MN อธิบายถึงแอตทริบิวต์ที่จำเป็นและไม่บังคับทั้งหมด