אוסף של תבניות נפוצות לטיפול בלוח העריכה.
דפדפנים מודרניים רבים תומכים בהעתקת תמונות ללוח בפורמטים PNG ו-SVG.
איך מעתיקים טקסט באינטרנט? יש דרך ישנה ודרך חדשה. הדבר תלוי בדפדפן שבו משתמשים.
הדבקת קבצים בדפדפן מורכבת משימוש באירוע ההדבקה של HTMLElement.
קריאה פרוגרמטית של תמונות מהלוח של המשתמש.
קריאת טקסט מלוח העריכה של המשתמש באופן פרוגרמטי.