התכונה 'שידורי דחיסה' נתמכת עכשיו בכל הדפדפנים

תמיכה בדפדפן

  • 80
  • 80
  • 113
  • 16.4

מקור

Compression Streams API מיועד לדחיסה ולביטול דחיסה של זרמים של נתונים באמצעות הפורמטים gzip או deflate (או deflate-raw).

באמצעות הדחיסה המובנית של Compression Streams API, אפליקציות JavaScript לא צריכות לכלול ספריית דחיסה, כך שגודל ההורדה של האפליקציה קטן יותר. ה-API השימושי הזה נתמך עכשיו בכל הדפדפנים.

דחיסת נתונים

קטע הקוד הבא מראה איך לדחוס נתונים:

const readableStream = await fetch('lorem.txt').then(
  (response) => response.body
);
const compressedReadableStream = readableStream.pipeThrough(
  new CompressionStream('gzip')
);

ביטול דחיסה של נתונים

כדי לפתוח את הדחיסה, מעבירים זרם דחוס דרך זרם פתיחת הדחיסה.

const decompressedReadableStream = compressedReadableStream.pipeThrough(
  new DecompressionStream('gzip')
);

הדגמה (דמו)