Bắt đầu đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web

Katie Hempenius
Katie Hempenius

Bước đầu tiên để cải thiện các chỉ số quan trọng về trang web là thu thập dữ liệu. Một bản phân tích toàn diện sẽ thu thập dữ liệu hiệu suất từ cả môi trường thực tế và phòng thí nghiệm. Việc đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web chỉ yêu cầu thay đổi mã ở mức tối thiểu và có thể hoàn thành nếu bạn sử dụng công cụ miễn phí.

Đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web bằng dữ liệu rum

Dữ liệu Giám sát người dùng thực (rum) hay còn gọi là dữ liệu thực tế tại hiện trường, ghi lại hiệu suất mà người dùng thực tế của một trang web có được. Dữ liệu rum là công cụ mà Google sử dụng để xác định xem một trang web có đáp ứng các ngưỡng Đề xuất về Chỉ số quan trọng chính của trang web hay không.

Bắt đầu

Nếu bạn không thiết lập rum, các công cụ sau đây sẽ nhanh chóng cung cấp cho bạn dữ liệu về hiệu suất thực tế của trang web của bạn. Tất cả công cụ này đều dựa trên cùng một tập dữ liệu cơ bản (Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome), nhưng có các trường hợp sử dụng hơi khác nhau:

  • PageSpeed Insights (PSI): PageSpeed Insights báo cáo về hiệu suất tổng hợp ở cấp trang và cấp nguồn gốc trong 28 ngày qua. Ngoài ra, bảng này còn cung cấp các đề xuất về cách cải thiện hiệu suất. Nếu muốn thực hiện một hành động để bắt đầu đo lường và cải thiện Các chỉ số quan trọng về trang web, bạn nên sử dụng PSI để kiểm tra trang web. PSI được cung cấp trên web và dưới dạng API.
  • Search Console: Search Console báo cáo dữ liệu hiệu suất theo từng trang. Điều này rất phù hợp trong việc xác định các trang cụ thể cần cải thiện. Không giống như PageSpeed Insights, báo cáo của Search Console bao gồm dữ liệu hiệu suất trước đây. Bạn chỉ có thể sử dụng Search Console với những trang web mà bạn sở hữu và đã xác minh quyền sở hữu.
  • Trang tổng quan CrUX: Trang tổng quan CrUX là trang tổng quan được tạo sẵn, hiển thị dữ liệu CrUX về nguồn gốc mà bạn chọn. API này được xây dựng dựa trên Data Studio và quá trình thiết lập chỉ mất khoảng một phút. So với PageSpeed Insights và Search Console, báo cáo trên trang tổng quan CrUX có nhiều phương diện hơn. Ví dụ: dữ liệu có thể được phân tích theo thiết bị và loại kết nối.

Xin lưu ý rằng mặc dù các công cụ nêu trên rất phù hợp để "bắt đầu" đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web, nhưng chúng cũng có thể giúp ích trong những trường hợp khác. Cụ thể, cả CrUX và PSI đều có sẵn dưới dạng API và có thể dùng để tạo trang tổng quan cũng như các báo cáo khác.

Thu thập dữ liệu rum

Mặc dù các công cụ dựa trên CrUX là nơi phù hợp để tìm hiểu hiệu suất của Các chỉ số quan trọng về trang web, nhưng bạn nên bổ sung tài liệu này bằng báo cáo rum của riêng mình. Dữ liệu rum mà bạn tự thu thập có thể cung cấp ý kiến phản hồi chi tiết và ngay lập tức hơn về hiệu suất của trang web. Nhờ đó, bạn dễ dàng xác định vấn đề và thử nghiệm các giải pháp khả thi.

Bạn có thể thu thập dữ liệu rum của riêng mình bằng cách sử dụng một nhà cung cấp rum chuyên biệt hoặc thiết lập công cụ của riêng bạn.

Các nhà cung cấp rum chuyên trách chuyên thu thập và báo cáo dữ liệu rum. Để sử dụng Các chỉ số quan trọng về trang web cho các dịch vụ này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ rum của bạn về việc bật tính năng theo dõi Các chỉ số quan trọng về trang web cho trang web của bạn.

Nếu không có nhà cung cấp rum, bạn có thể cải thiện chế độ thiết lập số liệu phân tích hiện tại để thu thập và báo cáo về những chỉ số này bằng cách sử dụng thư viện JavaScript web-vitals. Phương pháp này được giải thích chi tiết hơn ở bên dưới.

Thư viện JavaScript quan trọng

Nếu bạn đang triển khai chế độ thiết lập rum của riêng mình cho Các chỉ số quan trọng về trang web, thì cách dễ nhất để thu thập kết quả đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web là sử dụng thư viện JavaScript web-vitals. web-vitals là một thư viện mô-đun nhỏ (~1KB) cung cấp API thuận tiện cho việc thu thập và báo cáo từng chỉ số Các chỉ số quan trọng về trang web có thể đo lường theo trường.

Các chỉ số tạo nên Các chỉ số quan trọng về trang web không phải tất cả đều được hiển thị trực tiếp bởi các API hiệu suất tích hợp của trình duyệt, mà được tạo dựa trên các API đó. Ví dụ: triển khai Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục (CLS) bằng API không ổn định của bố cục. Khi sử dụng web-vitals, bạn không cần lo lắng về việc triển khai các chỉ số này; điều này cũng đảm bảo rằng dữ liệu mà bạn thu thập phù hợp với phương pháp và các phương pháp hay nhất cho từng chỉ số.

Để biết thêm thông tin về cách triển khai web-vitals, hãy tham khảo tài liệu và hướng dẫn Các phương pháp hay nhất để đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web tại hiện trường.

Tổng hợp dữ liệu

Bạn cần phải báo cáo các số liệu đo lường mà web-vitals thu thập. Nếu dữ liệu này được đo lường nhưng không được báo cáo, bạn sẽ không bao giờ thấy dữ liệu đó. Tài liệu web-vitals có các ví dụ minh hoạ cách gửi dữ liệu đến một điểm cuối API chung, Google Analytics hoặc Trình quản lý thẻ của Google.

Nếu bạn đã có một công cụ báo cáo ưa thích, hãy cân nhắc sử dụng công cụ đó. Nếu không phải thì Google Analytics là miễn phí và bạn có thể sử dụng Google Analytics cho mục đích này.

Khi cân nhắc sử dụng công cụ nào, bạn nên cân nhắc xem ai sẽ cần có quyền truy cập vào dữ liệu đó. Các doanh nghiệp thường đạt được hiệu suất lớn nhất khi toàn bộ công ty thay vì một bộ phận duy nhất quan tâm đến việc cải thiện hiệu suất. Xem bài viết Khắc phục tốc độ của trang web liên chức năng để tìm hiểu cách thu hút sự đồng ý của các phòng ban khác nhau.

Diễn giải dữ liệu

Khi phân tích dữ liệu hiệu suất, điều quan trọng là cần chú ý đến đuôi của sự phân phối. Dữ liệu rum thường cho thấy hiệu suất thay đổi rất nhiều – một số người dùng có trải nghiệm nhanh, một số người dùng khác có trải nghiệm chậm. Tuy nhiên, việc sử dụng trung vị để tóm tắt dữ liệu có thể dễ dàng che giấu hành vi này.

Đối với Các chỉ số quan trọng về trang web, Google sử dụng tỷ lệ phần trăm trải nghiệm "tốt" thay vì các số liệu thống kê như trung vị hoặc mức trung bình để xác định xem một trang web hoặc trang có đáp ứng các ngưỡng đề xuất hay không. Cụ thể, để một trang web hoặc trang được xem là đáp ứng ngưỡng Các chỉ số quan trọng về trang web, thì 75% số lượt truy cập trang phải đáp ứng ngưỡng "tốt" cho từng chỉ số.

Đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web bằng dữ liệu phòng thí nghiệm

Dữ liệu phòng thí nghiệm, còn gọi là dữ liệu tổng hợp, được thu thập từ môi trường được kiểm soát, chứ không phải từ người dùng thực. Không giống như dữ liệu rum, dữ liệu trong phòng thí nghiệm có thể được thu thập từ môi trường trước khi phát hành công khai, sau đó được đưa vào quy trình làm việc của nhà phát triển và các quy trình tích hợp liên tục. Ví dụ về các công cụ thu thập dữ liệu tổng hợp là Lighthouse và WebPageTest.

Những yếu tố nên cân nhắc

Sẽ luôn có sự khác biệt giữa dữ liệu rum và dữ liệu phòng thí nghiệm, đặc biệt là khi điều kiện mạng, loại thiết bị hoặc vị trí của môi trường phòng thí nghiệm khác biệt đáng kể so với người dùng. Tuy nhiên, khi thu thập dữ liệu phòng thí nghiệm về các chỉ số Các chỉ số quan trọng về trang web, có một số điều quan trọng cần lưu ý:

  • Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục (CLS): Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục được đo lường trong môi trường phòng thí nghiệm có thể thấp hơn một cách giả tạo so với CLS là điểm số ghi nhận được trong dữ liệu rum. CLS là "tổng của tất cả điểm số riêng lẻ về mức thay đổi bố cục cho mọi lần thay đổi bố cục không mong muốn xảy ra trong toàn bộ thời gian hoạt động của trang". Tuy nhiên, vòng đời của một trang thường rất khác nhau, tuỳ thuộc vào việc trang đó được tải bởi người dùng thực hay công cụ đo lường hiệu suất tổng hợp. Nhiều công cụ trong phòng thí nghiệm chỉ tải trang và chúng không tương tác với trang. Do đó, các thẻ này chỉ ghi lại những thay đổi về bố cục xảy ra trong quá trình tải trang ban đầu. Ngược lại, CLS (Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục) mà các công cụ rum đo lường được ghi nhận những thay đổi ngoài dự kiến về bố cục xảy ra trong toàn bộ thời gian hoạt động của trang.
  • Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên (FID): Không thể đo lường Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên trong môi trường phòng thí nghiệm vì tính năng này cần có sự tương tác của người dùng với trang. Do đó, Tổng thời gian chặn (TBT) là proxy thử nghiệm được đề xuất cho FID. TBT đo lường "tổng thời gian từ Thời điểm hiển thị nội dung đầu tiên đến thời điểm tương tác, trong đó trang bị chặn phản hồi với hoạt động đầu vào của người dùng". Mặc dù FID và TBT được tính toán khác nhau, nhưng cả hai đều phản ánh một luồng chính bị chặn trong quá trình tự khởi động. Khi luồng chính bị chặn, trình duyệt sẽ bị chậm trễ trong việc phản hồi các tương tác của người dùng. FID đo lường độ trễ (nếu có) xảy ra vào lần đầu tiên người dùng cố gắng tương tác với một trang.

Công cụ

Bạn có thể sử dụng các công cụ sau để thu thập dữ liệu đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web trong phòng thí nghiệm:

  • Tiện ích Các chỉ số quan trọng về trang web của Chrome:tiện ích Các chỉ số quan trọng về trang web của Chrome đo lường và báo cáo Các chỉ số quan trọng về trang web (LCP, FID và CLS) cho một trang nhất định. Công cụ này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà phát triển ý kiến phản hồi về hiệu suất theo thời gian thực khi họ thay đổi mã.
  • Lighthouse: Lighthouse: Báo cáo về LCP, CLS và TBT, đồng thời nêu bật những cải tiến có thể cải thiện về hiệu suất. Lighthouse có sẵn trong Công cụ của Chrome cho nhà phát triển, dưới dạng Tiện ích của Chrome và dưới dạng gói npm. Lighthouse cũng có thể được tích hợp vào quy trình tích hợp liên tục thông qua Lighthouse CI.
  • WebPageTest: WebPageTest bao gồm Các chỉ số quan trọng về trang web như một phần của báo cáo tiêu chuẩn. WebPageTest rất hữu ích cho việc thu thập thông tin về Các chỉ số quan trọng về trang web theo các điều kiện mạng và thiết bị cụ thể.