Thời điểm tương tác (TTI)

Thời gian tương tác (TTI) là một chỉ số trong phòng thí nghiệm để đo lường khả năng phản hồi khi tải. Tag Assistant giúp xác định các trường hợp trong đó trang có vẻ tương tác nhưng thực tế lại không giống như vậy. Chỉ số TTI nhanh giúp đảm bảo rằng trang có thể sử dụng được.

TTI là gì?

Chỉ số TTI đo lường thời gian kể từ khi trang bắt đầu tải cho đến khi các tài nguyên phụ chính trên trang được tải và có thể phản hồi nhanh chóng, đáng tin cậy cho hoạt động đầu vào của người dùng.

Để tính toán TTI dựa trên dấu vết hiệu suất của trang web, hãy làm theo các bước sau:

  1. Bắt đầu tại Lần hiển thị nội dung đầu tiên (FCP).
  2. Tìm kiếm tiến tới một khoảng thời gian yên tĩnh ít nhất là 5 giây, trong đó cửa sổ tĩnh được định nghĩa là: không có tác vụ kéo dài và không quá 2 yêu cầu GET qua mạng đang diễn ra.
  3. Tìm kiếm ngược lại tác vụ dài cuối cùng trước cửa sổ yên tĩnh, dừng ở FCP nếu không tìm thấy tác vụ dài nào.
  4. TTI là thời gian kết thúc của tác vụ dài cuối cùng trước cửa sổ yên tĩnh (hoặc có cùng giá trị với FCP nếu không tìm thấy tác vụ dài nào).

Sơ đồ dưới đây sẽ giúp hình dung các bước trên:

Tiến trình tải trang minh hoạ cách tính TTI

Trước đây, các nhà phát triển thường tối ưu hoá các trang để có thời gian kết xuất nhanh, đôi khi phải tốn kém TTI.

Các kỹ thuật như kết xuất phía máy chủ (SSR) có thể dẫn đến những tình huống trang có vẻ tương tác (nghĩa là các đường liên kết và nút hiển thị trên màn hình), nhưng không thực sự tương tác được vì luồng chính bị chặn hoặc do mã JavaScript kiểm soát các phần tử đó chưa tải.

Khi người dùng cố gắng tương tác với một trang trông có vẻ tương tác nhưng thực tế không giống như vậy, thì có thể họ sẽ phản hồi theo một trong hai cách:

  • Trong trường hợp tốt nhất, họ sẽ thấy khó chịu vì trang chậm phản hồi.
  • Trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ cho rằng trang bị hỏng và có khả năng rời đi. Thậm chí, họ có thể mất niềm tin hoặc mất niềm tin vào giá trị thương hiệu của bạn.

Để tránh vấn đề này, hãy cố gắng giảm thiểu sự khác biệt giữa FCP và TTI. Và trong trường hợp có sự khác biệt đáng kể, hãy làm rõ bằng các chỉ báo trực quan rằng các thành phần trên trang của bạn chưa tương tác.

Cách đo lường TTI

TTI là một chỉ số được đo lường tốt nhất trong phòng thí nghiệm. Cách tốt nhất để đo lường TTI là chạy bài kiểm tra hiệu suất của Lighthouse trên trang web của bạn. Xem tài liệu về Lighthouse trên TTI để biết chi tiết sử dụng.

Công cụ cho phòng thí nghiệm

Chỉ số TTI tốt là gì?

Để cung cấp trải nghiệm tốt cho người dùng, các trang web nên cố gắng có Thời gian tương tác dưới 5 giây khi được thử nghiệm trên phần cứng trung bình của thiết bị di động.

Để biết thông tin chi tiết về ảnh hưởng của TTI trên trang đối với điểm hiệu suất của Lighthouse, hãy xem bài viết Cách Lighthouse xác định điểm TTI của bạn.

Cách cải thiện TTI

Để tìm hiểu cách cải thiện TTI cho một trang web cụ thể, bạn có thể chạy quy trình kiểm tra hiệu suất cho Lighthouse và chú ý đến mọi cơ hội cụ thể mà quy trình kiểm tra đề xuất.

Để tìm hiểu cách cải thiện TTI nói chung (đối với mọi trang web), hãy tham khảo các hướng dẫn sau đây về hiệu suất: