Chuẩn bị tệp nội dung nghe nhìn cho web

Derek Herman
Derek Herman
Joe Medley
Joe Medley

Sau khi đã giới thiệu cho bạn các ứng dụng mà chúng tôi dùng khi thao tác với các tệp nội dung nghe nhìn, trong vài trang tiếp theo, chúng ta sẽ lấy tệp video thô từ máy ảnh và biến đổi tệp đó thành tài nguyên mà bạn có thể nhúng vào trang web. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách định dạng video để phát lại trên web dành cho thiết bị di động và cách tạo nhiều tệp để sử dụng nhiều trình duyệt. Cụ thể, chúng ta sẽ tạo một tệp WebM để sử dụng trên Chrome và một tệp MP4 để sử dụng trên các trình duyệt khác.

Ngoài ra, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các lệnh phổ biến dùng cho tính năng chuyển đổi nội dung nghe nhìnMã hoá nội dung nghe nhìn. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn sau này.

"Các công nghệ phù hợp" ở đây có nghĩa là tính năng Truyền phát thích ứng động qua HTTP (DASH) hoặc Phát trực tiếp HTTP (HLS). Đây là hai phương thức chính để cung cấp video ở định dạng HTML trên các trình duyệt chính. Khi kết thúc phần này, bạn sẽ có thể tạo các tệp đa phương tiện sẵn sàng để sử dụng trong DASH và HLS.

Nếu muốn phát trực tiếp tại nhà, bạn cần có tệp video thô từ máy quay, tốt nhất là tệp có chứa cả âm thanh và video. Nếu bạn không có sẵn, thì đây là 10 giây của tệp .mov có tên glocken.mov được chụp từ Rathaus-Glockenspiel ở MarienPlatz ở Munich.

Tiếp theo, hãy bắt đầu với Vùng chứa và bộ mã hoá và giải mã.