Medya dönüşümü

Derek Herman
Derek Herman
Joe Medley
Joe Medley

Bu makalede, medya dosyalarının belirli özelliklerini dönüştürmek ve değiştirmek için kullanılan bazı yaygın komutları öğreneceğiz. Tüm prosedürler için eşdeğer işlemler göstermeye çalışsak da her iki uygulamada da işlemlerin hepsi mümkün olmayabilir.

Çoğu durumda, gösterdiğimiz komutlar tek bir komut satırı işleminde birleştirilebilir ve gerçekte kullanıldığında bu komutlar kullanılabilir. Örneğin, bir çıkış dosyasının bit hızını bir dosya dönüştürme işleminde aynı işlemde ayarlamanızı engelleyen hiçbir şey yoktur. Bu makalede, daha net anlaşılması için bu işlemleri genellikle ayrı komutlar olarak gösteriyoruz.

Dönüştürme işlemi şu uygulamalarla yapılır:

Ekran özellikleri

Bir medya dosyasının içeriğini incelemek ve ardından akışın özelliklerini görüntülemek için Shaka Packager ve FFmpeg kullanılabilir. Ancak ikisi de aynı medya için farklı çıktılar sağlar.

Shaka Packager'ı kullanan özellikler

packager input=glocken.mp4 --dump_stream_info

Çıkış şu şekilde görünür:

File "glocken.mp4":
Found 2 stream(s).
Stream [0] type: Video
 codec_string: avc1.640028
 time_scale: 30000
 duration: 300300 (10.0 seconds)
 is_encrypted: false
 codec: H264
 width: 1920
 height: 1080
 pixel_aspect_ratio: 1:1
 trick_play_factor: 0
 nalu_length_size: 4

Stream [1] type: Audio
 codec_string: mp4a.40.2
 time_scale: 48000
 duration: 481280 (10.0 seconds)
 is_encrypted: false
 codec: AAC
 sample_bits: 16
 num_channels: 2
 sampling_frequency: 48000
 language: eng
 seek_preroll_ns: 20833

FFmpeg'in kullanıldığı özellikler

ffmpeg -i glocken.mp4

Çıkış şu şekilde görünür:

Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'glocken.mp4':
 Metadata:
  major_brand   : isom
  minor_version  : 512
  compatible_brands: isomiso2avc1mp41
  encoder     : Lavf57.83.100
 Duration: 00:00:10.03, start: 0.000000, bitrate: 8063 kb/s
  Stream #0:0(eng): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuvj420p(pc), 1920x1080, 7939 kb/s, 29.97 fps, 29.97 tbr, 30k tbn, 59.94 tbc (default)
  Metadata:
   handler_name  : VideoHandler
  Stream #0:1(eng): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 48000 Hz, stereo, fltp, 127 kb/s (default)
  Metadata:
   handler_name  : SoundHandler
At least one output file must be specified

Ses ve video akışları için demux (ayrı)

Shaka Packager, dosyalar dönüştürülürken tekilleştirme gerektirir. Bu, medya çerçevelerini kullanmak için de gereklidir.

Shaka Packager demuxing

MP4

packager input=myvideo.mp4,stream=video,output=myvideo_video.mp4
packager input=myvideo.mp4,stream=audio,output=myvideo_audio.m4a

veya:

packager \
 input=myvideo.mp4,stream=video,output=myvideo_video.mp4 \
 input=myvideo.mp4,stream=audio,output=myvideo_audio.m4a

WebM

packager \
 input=myvideo.webm,stream=video,output=myvideo_video.webm \
 input=myvideo.webm,stream=audio,output=myvideo_audio.webm

FFmpeg'i devre dışı bırakma

MP4

ffmpeg -i myvideo.mp4 -vcodec copy -an myvideo_video.mp4
ffmpeg -i myvideo.mp4 -acodec copy -vn myvideo_audio.m4a

WebM

ffmpeg -i myvideo.webm -vcodec copy -an myvideo_video.webm
ffmpeg -i myvideo.webm -acodec copy -vn myvideo_audio.webm

Ses ve video akışlarını Remux (birleştirme)

Bazı durumlarda, ses ve videoyu tekrar tek bir kapsayıcıda birleştirmeniz gerekir. Özellikle bir medya çerçevesi kullanılmadığında. Bu, FFmpeg'in oldukça iyi işleyebildiği ve Shaka Packager'ın şu anda desteklemediği bir şeydir.

ffmpeg -i myvideo_video.webm -i myvideo_audio.webm -c copy myvideo.webm

Özellikleri değiştir

Bit hızı

FFmpeg'de bunu .mp4 veya .webm biçimine dönüştürürken yapabiliriz.

ffmpeg -i myvideo.mov -b:v 350K myvideo.mp4
ffmpeg -i myvideo.mov -vf setsar=1:1 -b:v 350K myvideo.webm

Boyutlar (çözünürlük)

ffmpeg -i myvideo.webm -s 1920x1080 myvideo_1920x1080.webm

Dosya türü

Shaka Packager, .mov dosyalarını işleyemediği için bu biçimdeki dosyaları dönüştürmek için kullanılamaz.

.mov - .mp4

ffmpeg -i myvideo.mov myvideo.mp4

.mov - .webm

ffmpeg -i myvideo.mov myvideo.webm

Sesi ve videoyu senkronize edin

Oynatma sırasında ses ve videonun senkronize edilmesini sağlamak için animasyon kareleri ekleyin.

ffmpeg -i myvideo.mp4 -keyint_min 150 -g 150 -f webm -vf setsar=1:1 out.webm

MP4/H.264

ffmpeg -i myvideo.mp4 -c:v libx264 -c:a copy myvideo.mp4

MP4 için ses

ffmpeg -i myvideo.mp4 -c:v copy -c:a aac myvideo.mp4

WebM/VP9

ffmpeg -i myvideo.webm -v:c libvpx-vp9 -v:a copy myvideo.webm

WebM için ses

ffmpeg -i myvideo.webm -v:c copy -v:a libvorbis myvideo.webm
ffmpeg -i myvideo.webm -v:c copy -v:a libopus myvideo.webm

Seç-izle video ve canlı yayın

Bu makalede göstereceğimiz iki tür akış protokolü vardır. İlki, uyarlanabilir bit hızı akış tekniği ve web standartları tabanlı seç-izle video sunma yöntemi olan HTTP üzerinden Dinamik Uyarlanabilir Akış'tır. İkincisi, web için canlı yayın ve seç-izle video yayını için Apple'ın standardı olan HTTP Canlı Akışı'dır (HLS).

DASH/MPD

Bu örnekte, ses ve video akışlarından Medya Sunumu Açıklaması (MPD) çıkış dosyası oluşturulur.

packager \
 input=myvideo.mp4,stream=audio,output=myvideo_audio.mp4 \
 input=myvideo.mp4,stream=video,output=myvideo_video.mp4 \
 --mpd_output myvideo_vod.mpd

HLS

Bu örneklerde, UTF-8 kodlu bir multimedya oynatma listesi olan ses ve video akışlarından bir M3U8 çıkış dosyası oluşturulur.

ffmpeg -i myvideo.mp4 -c:a copy -b:v 8M -c:v copy -f hls \
 -hls_time 10 -hls_list_size 0 myvideo.m3u8

VEYA:

packager \
 'input=myvideo.mp4,stream=video,segment_template=output$Number$.ts,playlist_name=video_playlist.m3u8' \
 'input=myvideo.mp4,stream=audio,segment_template=output_audio$Number$.ts,playlist_name=audio_playlist.m3u8,hls_group_id=audio,hls_name=ENGLISH' \
 --hls_master_playlist_output="master_playlist.m3u8"

Artık dosyaların nasıl dönüştürüleceğini iyice kavradığımıza göre, bu makalede öğrendiklerimizi geliştirebilir ve Medya şifrelemesi hakkında bilgi edinebiliriz.