Tốc độ bit

Derek Herman
Derek Herman
Joe Medley
Joe Medley

Trong bài viết trước về Vùng chứa và bộ mã hoá và giải mã, bạn đã tìm hiểu cách thay đổi vùng chứa (tiện ích) và bộ mã hoá và giải mã của tệp nội dung nghe nhìn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi tốc độ bit trước khi giải thích về độ phân giải.

Tốc độ bit và độ phân giải tương quan với lượng dữ liệu trong một tệp nội dung nghe nhìn. Thông thường, nhưng chúng tôi vẫn sẽ nói điều đó. Bạn luôn có thể giảm tốc độ bit và độ phân giải, nhưng việc tăng tốc độ bit và độ phân giải là một vấn đề. Nếu không có phần mềm và thuật toán đặc biệt, chất lượng sẽ bị ảnh hưởng.

Vì vậy, hãy luôn bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng tệp nguồn có chất lượng cao nhất mà bạn có thể sử dụng. Trước khi làm bất cứ điều gì, ngay cả trước khi thay đổi bộ mã hoá và vùng chứa, hãy kiểm tra các đặc điểm hiển thị của tệp và xác minh rằng tệp nguồn có tốc độ bit hoặc độ phân giải cao hơn kết quả bạn mong muốn.

Bitrate là số bit tối đa dùng để mã hoá một giây của luồng nội dung nghe nhìn. Càng nhiều bit dùng để mã hoá một giây của luồng phát thì độ trung thực càng cao.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi các tốc độ bit khác nhau mà web có thể xử lý là thấp. Bảng dưới đây cho bạn biết tốc độ bit mà bạn nên nhắm đến cho các điều kiện mạng phổ biến. Để so sánh, chúng tôi đã đưa vào các giá trị cho Blu-ray và DVD.

Phương thức phân phối Tốc độ bit
Blu-ray 20 Mb
DVD 6 Mb
Web dành cho máy tính 2 Mb
Thiết bị di động 4G 0,7 Mbs
3G di động 0,35 Mbs
Mạng di động 2G Tuỳ thuộc vào loại mạng.

EDGE: 0,4 Mbs
GPRS: 0,04Mbs

Tôi nên sử dụng giá trị nào cho video trên trang web của mình? Câu trả lời ngắn gọn ít nhất là: máy tính để bàn, 4G và 3G. Nếu bạn đang phân phát video ở một trong những thị trường được gọi là "tỷ người dùng tiếp theo", chẳng hạn như Ấn Độ, bạn cũng sẽ muốn sử dụng 2G. Để minh hoạ, chúng tôi sẽ nhắm đến 3G.

Khi sử dụng FFmpeg, bạn cần đặt tốc độ bit bằng cờ tốc độ bit (bất ngờ!) (-b).

Nếu bạn chưa cài đặt FFmpeg, hãy đọc bài viết Kiến thức cơ bản về ứng dụng đa phương tiện để thiết lập ứng dụng này với Docker.

 1. MP4

  /media # ffmpeg -i glocken.mov -b:v 350k -b:a 64k glocken_3g.mp4
  
 2. WebM

  /media # ffmpeg -i glocken.mov -b:v 350k -b:a 64k glocken_3g.webm
  

Lưu ý rằng có hai cờ tốc độ bit là -b:a-b:v. Một dành cho luồng âm thanh và một dành cho luồng video.

/media # ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 12080306 Mar 7 12:16 glocken.mov
-rwx------ 1 root root  531117 Mar 7 13:42 glocken_3g.mp4
-rwx------ 1 root root  706119 Mar 7 13:46 glocken_3g.webm

Bây giờ, các tệp của bạn đã được chuẩn bị, đã đến lúc điều chỉnh độ phân giải của tệp.