จริยธรรมและ AI

Alexandra Klepper
Alexandra Klepper

เครื่องมือ AI และสร้างเนื้อหาใหม่มีข้อควรพิจารณาด้านจริยธรรมหลายประการ ใครเป็นเจ้าของผลลัพธ์ โดยเฉพาะเมื่อผลลัพธ์ที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากหรือคัดลอกมาจากเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยตรง เมื่อพูดถึงข้อมูลที่วิเคราะห์โดยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เราคำนึงถึงอคติของมนุษย์อย่างไร

ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านเว็บ เราจำเป็นต้องสร้างเทคโนโลยีใหม่อย่างรอบคอบและมีความรับผิดชอบ มีความพยายามมากมายทั่วโลกเพื่อตอบคำถามเหล่านี้ (และอื่นๆ อีกมากมาย) แม้เราอาจไม่กล่าวถึงข้อกังวลทั้งหมด แต่เราสามารถเปิดการสนทนาเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมเมื่อใช้ AI

ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อใช้และสร้างด้วยเครื่องมือ AI มีดังนี้

  • การเป็นเจ้าของและลิขสิทธิ์เนื้อหา ลิขสิทธิ์เป็นการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับผลงานต้นฉบับของนักเขียน กฎหมายนี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และหลายๆ ประเทศกำลังโต้เถียงกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาที่ AI สร้างขึ้น ทุกครั้งที่คุณเผยแพร่เนื้อหา คุณควรทราบคำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้: คุณกำลังละเมิดเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือไม่ คำตอบนี้อาจยากกว่าที่คุณคาดไว้!
  • อคติและการเลือกปฏิบัติ คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมสร้างขึ้นโดยมนุษย์และได้รับการฝึกผ่านข้อมูลที่มนุษย์อาจรวบรวม จึงขึ้นอยู่กับอคติของมนุษย์และการเหมารวมที่เป็นอันตราย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อเอาต์พุต
  • ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ การเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้แก่บุคคลที่สามจำนวนมากขึ้นด้วย Cloud API เป็นเรื่องน่ากังวล การส่งข้อมูลทั้งหมดต้องปลอดภัยและได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

หลักการเกี่ยวกับ AI ของ Google

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ และวางกรอบการทำงานเฉพาะสำหรับ AI ที่เราจะไม่ดำเนินไปในทิศทางนั้น Google ยึดมั่นในหลักการเกี่ยวกับ AI หลายข้อ โดยมีทีมส่วนกลางที่มุ่งเน้นด้านการกำกับดูแลและการใช้งาน

กล่าวโดยสรุป วัตถุประสงค์ของเราในการใช้งาน AI มีดังนี้

  1. ทำประโยชน์เพื่อสังคม
  2. หลีกเลี่ยงการสร้างหรือส่งเสริมอคติที่ไม่เป็นธรรม
  3. สร้างและทดสอบความปลอดภัย
  4. มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น
  5. นำหลักการออกแบบความเป็นส่วนตัวมาใช้
  6. รักษามาตรฐานระดับสูงของความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
  7. พร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานที่เป็นไปตามหลักการเหล่านี้

แม้เราในฐานะนักพัฒนาเว็บอาจไม่ได้มีหน้าที่ในการสร้างโมเดลและรวบรวมชุดข้อมูลที่ฝึกเครื่องมือ AI เสมอไป แต่เรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อเครื่องมือที่ใช้และผลิตภัณฑ์ปลายทางที่เราสร้างด้วย AI

องค์กรต่างๆ ในเว็บที่คำนึงถึงจริยธรรม

มีองค์กรการกุศล องค์กรนอกภาครัฐ (NGO) และบริษัทอื่นๆ จำนวนมากที่ให้ความสำคัญกับการทำงานและการวิจัยเพื่อสร้าง AI ในด้านจริยธรรม

นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน

เรายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากมายในวงการนี้ และเรายัง ต้องพิจารณาอะไรอีกมากอีกมากมายที่รอคุณอยู่ เราตั้งใจที่จะใช้การพิจารณาด้านจริยธรรมสำหรับเนื้อหาทุกรายการที่เราสร้างขึ้นโดยเจตนา