Thêm nội dung nghe nhìn vào trang web

Derek Herman
Derek Herman
Joe Medley
Joe Medley

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách nhúng tệp đa phương tiện vào trang web bằng các thẻ <video><source>, cách thêm phụ đề vào video đối với người khiếm thính và một số khái niệm chung về việc sử dụng khung nội dung đa phương tiện. Ngoài ra, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng tính năng tải trước để tăng tốc độ bắt đầu phát. Chúng ta sẽ thảo luận về cách chúng tôi xây dựng một PWA minh hoạ mới nhất với tính năng phát trực tuyến thích ứng ngoại tuyến có tên là Kino.

Phần này giả định bạn có một tệp video đã sẵn sàng để nhúng vào một trang web. Tệp .mov tải xuống từ máy ảnh sẽ không hoạt động. Nếu đó là tất cả những gì bạn có, hãy xem phần Chuẩn bị tệp nội dung nghe nhìn để đưa lên web rồi quay lại.

Phần này đề cập đến những chủ đề sau.

Có rất nhiều thông tin cần đề cập trong phần này, hãy bắt đầu bằng cách tìm hiểu cách sử dụng thẻ<video> và <source>.