สร้างระบบสีแบบปรับอัตโนมัติเพื่อให้ปรับแต่งตามค่ากำหนดของผู้ใช้ เช่น แสงหรือมืด ได้อย่างง่ายดาย