צריך ליצור אתר שמתאים לכל המשתמשים.

סקירה כללית

לכל המשתמשים צריכה להיות גישה לתוכן. כאן מוסבר איך לספק למשתמשים חוויה איכותית, שמתחשבת בהקשר שלהם ובמוגבלויות מצב, זמניות או קבועות.
קורס

נגישות בדיגיטל, בקיצור a11y, עוסקת בעיצוב ובבנייה של אתרים ואפליקציות אינטרנט שבאמצעותם אנשים מושבתים באופן משמעותי ושווה ערך.

הקורס הזה נוצר למפתחי אתרים מתחילים ומתקדמים. אפשר לעיין בסדרה מההתחלה עד הסוף כדי להבין באופן כללי את שיטות הנגישות והבדיקות, או להשתמש במדריך לנושאים ספציפיים.