Yapılandırılmış verileri JavaScript ile uygulama

JavaScript ile başarılı bir web sitesi oluşturuyorsanız bu sitenin Google Arama'da da göze çarpmasını istersiniz. Zengin sonuçlara uygun olmak için sayfalarınıza yapılandırılmış veri eklemeniz gerekir. Bu oturumda, hem popüler çerçevelerde hem de vanilla JavaScript'te bunu yapmaya yönelik tipik yaklaşımları adım adım ele alacağız.

Kaynaklar: JavaScript ile yapılandırılmış veri oluşturun → https://goo.gle/2ZcpGhA

İlgili Oynatma Listesi: 1. Gün → https://goo.gle/WDL20Day1

Chrome Geliştiricilerine abone olun.

Konuşmacı: Martin Splitt

Tüm bölümlere dön