Zbiór typowych wzorców obsługi schowka.
Wiele nowoczesnych przeglądarek obsługuje kopiowanie do schowka obrazów w formatach PNG i SVG.
Jak skopiować tekst z internetu? Istnieje nowy i stary sposób. Zależy to od używanej przeglądarki.
Wklejanie plików w przeglądarce polega na użyciu zdarzenia „Wklej” z elementu HTMLElement.
Automatyczne odczytywanie obrazów ze schowka użytkownika.
Automatyczne odczytywanie tekstu ze schowka użytkownika.