ดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนการทดสอบที่มีประสิทธิภาพและบำรุงรักษาได้

เริ่มต้น

พบกับเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการทดสอบอัตโนมัติ
ดำเนินการทดสอบในเชิงปฏิบัติ โดยกำหนดสิ่งที่คุณต้องการทดสอบและวิธีการ
รวมการทดสอบประเภทต่างๆ เป็นกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลเพื่อให้ตรงกับโปรเจ็กต์ของคุณ
พิจารณาสิ่งที่จะทดสอบ กำหนดกรณีการทดสอบ และจัดลำดับความสำคัญ
เจาะลึกเรื่องการสร้างกรอบการทดสอบ
ระบุด้านที่อาจขาดการทดสอบที่เหมาะสม