สร้างแอปพลิเคชัน React ที่มีประสิทธิภาพและแบบ Progressive

ภาพรวม

ในส่วนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ API ในตัวและไลบรารีของบุคคลที่สามเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน React