Thu hút sự chú ý của người dùng thông tin, ngay cả khi họ không sử dụng trang web của bạn.
Lớp học lập trình
Tạo một ứng dụng đăng ký người dùng nhận thông báo đẩy, nhận thông báo đẩy và hiển thị chúng dưới dạng thông báo, đồng thời cho phép người dùng huỷ đăng ký nhận thông báo đẩy.
Lớp học lập trình
Tạo một máy chủ theo dõi các lượt đăng ký thông báo đẩy và gửi thông báo đẩy đến một hoặc tất cả các khách hàng đã đăng ký.