เพิ่มเสียงและวิดีโอในเว็บไซต์ของคุณ

ภาพรวม

เรียนรู้วิธีเพิ่มความสามารถของสื่อลงในเว็บไซต์โดยใช้ HTML พื้นฐานหรือเฟรมเวิร์กสื่อ เช่น Shaka Player, JW Player หรือ Video.js