เมตริกที่จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Core Web Vitals

โครงการริเริ่มที่ให้คำแนะนำแบบครบวงจรสำหรับสัญญาณคุณภาพที่จำเป็นต่อการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมของผู้ใช้บนเว็บ