ทำความเข้าใจและสร้างระบบการตรวจสอบสิทธิ์ขั้นสูง

ภาพรวม

คอลเล็กชันทรัพยากรคุณภาพสูงที่มีการดูแลจัดการ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานการตรวจสอบสิทธิ์และวิธีสร้างระบบการตรวจสอบสิทธิ์ของคุณเองด้วย API ที่ทันสมัย

กรณีศึกษา

ค้นพบวิธีที่ Yahoo! JAPAN เปลี่ยนจากการตรวจสอบสิทธิ์แบบใช้รหัสผ่านเป็นการตรวจสอบสิทธิ์แบบไม่ใช้รหัสผ่าน
เนื่องจากการตรวจสอบสิทธิ์ที่ปลอดภัยเป็นความท้าทายใหญ่ในอินเดีย Goibibo จึงใช้ WebOTP API เพื่อลดปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้บน PWA