ดูวิธีเพิ่มประสิทธิภาพเมตริก การโต้ตอบกับ Next Paint

ภาพรวม

การโต้ตอบกับ Next Paint (INP) เป็นเมตริกการตอบสนองที่สำคัญซึ่งวัดว่าหน้าเว็บตอบสนองต่อการโต้ตอบของผู้ใช้เร็วเพียงใด INP สังเกตเวลาในการตอบสนองของการโต้ตอบทั้งหมดที่ผู้ใช้ทำกับหน้าเว็บ และรายงานค่าเดียวซึ่งการโต้ตอบทั้งหมด (หรือเกือบทั้งหมด) อยู่ต่ำกว่า การเพิ่มประสิทธิภาพ INP เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องอาศัยความรู้ในแง่มุมต่างๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการโต้ตอบ ทั้งนี้ การรวบรวมคู่มือด้านล่างจะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานของ INP, วิธีหาการโต้ตอบที่ช้าในภาคสนาม วิธีการสร้างซ้ำในห้องทดลอง และแก้ไขปัญหา