การเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์กับเว็บ

ภาพรวม

เรียนรู้วิธีสื่อสารกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ผ่านบลูทูธ, USB, NFC, ซีเรียล และ HID จากเว็บไซต์