Sıkıştırma Akışları artık tüm tarayıcılarda desteklenmektedir

Tarayıcı Desteği

  • 80
  • 80
  • 113
  • 16,4

Kaynak

Sıkıştırma Akışları API'si, gzip veya deflate (ya da ham deflate) biçimlerini kullanarak veri akışlarını sıkıştırmak ve açmak için kullanılır.

Sıkıştırma Akışları API'sının yerleşik sıkıştırma yöntemini kullanan JavaScript uygulamalarının bir sıkıştırma kitaplığı içermesine gerek yoktur, bu da uygulamanın indirme boyutunu küçültür. Bu yararlı API artık tüm tarayıcılarda desteklenmektedir.

Verileri sıkıştır

Aşağıdaki snippet'te verilerin nasıl sıkıştırılacağı gösterilmektedir:

const readableStream = await fetch('lorem.txt').then(
  (response) => response.body
);
const compressedReadableStream = readableStream.pipeThrough(
  new CompressionStream('gzip')
);

Sıkıştırılmış verileri açma

Sıkıştırmayı açmak için sıkıştırılmış bir akışı, sıkıştırılmış akıştan çıkarın.

const decompressedReadableStream = compressedReadableStream.pipeThrough(
  new DecompressionStream('gzip')
);

Demo