Cách đo lường mức độ tối ưu hoá cho công cụ tìm kiếm bằng Lighthouse

Vì sao điều này quan trọng?

Bài kiểm tra tối ưu hoá cho công cụ tìm kiếm (SEO) của Lighthouse quét trang của bạn, kiểm tra những yếu tố quan trọng với công cụ tìm kiếm và cho điểm số để bạn có thể xem các khía cạnh cụ thể cần cải thiện. SEO rất quan trọng vì đó là cách bạn có được người dùng phù hợp hơn xem nội dung của bạn. Nếu một công cụ tìm kiếm gặp khó khăn khi xem trang của bạn, thì bạn có thể đang bỏ lỡ các nguồn lưu lượng truy cập.

Kiểm tra trang của bạn bằng Lighthouse

Chạy Lighthouse trên trang đại diện cho nội dung mà bạn muốn công cụ tìm kiếm xem:

  1. Nhấn tổ hợp phím "Control+Shift+J" (hoặc "Command+Option+J" trên máy Mac) để mở Công cụ cho nhà phát triển.
  2. Nhấp vào thẻ Lighthouse.
  3. Đảm bảo bạn đã chọn hộp đánh dấu SEO trong danh sách Danh mục.
  4. Nhấp vào nút Tạo báo cáo.

Lighthouse sẽ tạo một báo cáo cho trang của bạn để bạn có thể thấy những khía cạnh mà bạn có thể cải thiện SEO cho trang web của mình.

Để tìm hiểu cách khắc phục các vấn đề bị Lighthouse gắn cờ, hãy xem tập hợp kiểm tra SEO.

Các bước tiếp theo

Xin lưu ý rằng quy trình kiểm tra này không đề cập đến mọi việc bạn có thể làm để tăng khả năng hiển thị trong công cụ tìm kiếm. Bạn sẽ phải xem nguyên tắc cho từng công cụ tìm kiếm riêng lẻ vì các công cụ đó có thể có các yêu cầu khác nhau.

Sau đây là một số hướng dẫn cho các công cụ tìm kiếm cụ thể: – BingGoogle Tìm kiếmYandex

Ngoài ra, còn có những khía cạnh phi kỹ thuật có thể cải thiện khả năng hiển thị của nội dung trong công cụ tìm kiếm, chẳng hạn như văn bản theo phong cách của đối tượng mục tiêu. Điểm mấu chốt: tạo nội dung hấp dẫn cho những người mà bạn muốn thu hút.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem các bài thuyết trình tại I/O của Google: