דפוסי פריסה שנוצרו באמצעות ממשקי API מודרניים של CSS כדי לעזור לכם לבנות ממשקים נפוצים כמו כרטיסים, אזורי רשת דינמיים ופריסות של דף מלא.