מציגים ביצועים עקביים ואמינים ללא קשר לאיכות הרשת.

סקירה כללית

באינטרנט אפשר לגשת לקהל גלובלי מגוון, עם מגוון של מכשירים וחיבורים לרשתות. כאן מוסבר איך לספק חוויה אמינה ועקבית לכל המשתמשים, בכל מקום ובכל דרך שבהם הם ניגשים לאינטרנט.