חיבור של התקני חומרה לאינטרנט

סקירה כללית

איך לתקשר עם התקני חומרה באתר באמצעות Bluetooth, USB, NFC, יציאה טורית ו-HID.