Tổng thời gian chặn (TBT)

TBT là gì?

Chỉ số Tổng thời gian chặn (TBT) đo tổng thời gian sau khi hiển thị nội dung đầu tiên (FCP), trong đó luồng chính bị chặn đủ lâu để ngăn khả năng phản hồi dữ liệu đầu vào.

Theo mặc định, Lighthouse sẽ ngừng theo dõi TBT sau Thời gian tương tác (TTI), cũng như một số công cụ khác trong phòng thí nghiệm đo lường lượt tải trang. Hãy xem bài viết TBT có liên quan như thế nào đến TTI?.

Luồng chính bị coi là "bị chặn" bất cứ khi nào có một Tác vụ dài chạy trên luồng chính trong hơn 50 mili giây. Chúng ta sẽ nói luồng chính bị "chặn" vì trình duyệt không thể làm gián đoạn tác vụ đang thực hiện. Vì vậy, trong trường hợp người dùng thực hiện tương tác với trang khi đang thực hiện một tác vụ dài, trình duyệt sẽ phải đợi tác vụ đó hoàn tất trước khi có thể phản hồi.

Nếu tác vụ đủ dài (bất kỳ khoảng thời gian nào trên 50 mili giây), thì có thể người dùng sẽ nhận thấy sự chậm trễ và cho rằng trang đang hoạt động chậm hoặc bị hỏng.

Thời gian chặn của một tác vụ dài nhất định là thời lượng vượt quá 50 mili giây. Và tổng thời gian chặn cho một trang là tổng thời gian chặn cho mỗi tác vụ dài xảy ra sau FCP trong khung thời gian được đo lường (thường là TTI đối với các công cụ tải trang hoặc tổng thời gian theo dõi đối với công cụ khác).

Ví dụ: hãy xem xét sơ đồ luồng chính của trình duyệt sau đây trong quá trình tải trang:

Tiến trình tác vụ trên luồng chính
Tiến trình của các tác vụ trên luồng chính.

Tiến trình được mô tả trong hình trước có 5 tác vụ, 3 trong số đó là Tác vụ dài vì thời lượng của chúng vượt quá 50 mili giây. Sơ đồ tiếp theo cho thấy thời gian chặn cho từng tác vụ dài:

Tiến trình công việc trên luồng chính cho thấy thời gian chặn
Các nhiệm vụ giống nhau, nhưng có thời gian chặn được đánh dấu.

Vì vậy, trong khi tổng thời gian chạy các tác vụ trên luồng chính là 560 mili giây, thì chỉ 345 mili giây trong thời gian đó được coi là thời gian chặn.

Thời lượng tác vụ (mili giây) Thời gian chặn việc cần làm (mili giây)
Nhiệm vụ 1 250 200
Nhiệm vụ 2 90 40
Nhiệm vụ 3 35 0
Nhiệm vụ bốn 30 0
Nhiệm vụ năm 155 105
Tổng thời gian chặn 345 mili giây

TBT có liên quan như thế nào đến TTI?

TBT được đo lường trong một khoảng thời gian. Đối với một số công cụ trong phòng thí nghiệm thường đo lường lượt tải trang như Lighthouse, TBT đã được đo lường cho đến TTI vì công cụ này giúp định lượng mức độ nghiêm trọng của mức độ không tương tác trước khi một trang trở nên tương tác đáng tin cậy. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tiếp tục đo lường TBT sau khi tải trang và ngoài TTI, ví dụ như ở chế độ Khoảng thời gian Lighthouse.

TTI coi một trang là "tương tác đáng tin cậy" nếu luồng chính không có các tác vụ dài trong ít nhất 5 giây. Điều này có nghĩa là ba tác vụ 51 mili giây trải dài trong 10 giây có thể đẩy TTI tương đương với một tác vụ dài 10 giây – nhưng hai tình huống đó sẽ cho cảm giác rất khác biệt đối với người dùng đang cố gắng tương tác với trang.

Trong trường hợp đầu tiên, 3 tác vụ có thời lượng 51 mili giây sẽ có TBT là 3 mili giây. Trong khi đó, một tác vụ dài 10 giây sẽ có TBT là 9950 mili giây. Giá trị TBT lớn hơn trong trường hợp thứ hai đo lường trải nghiệm kém hơn.

Ví dụ này cho thấy lý do khiến TBT thường là chỉ số tốt hơn TTI vì ít khi xảy ra các điểm ngoại lai. Trường hợp này xảy ra khi TTI được dùng làm điểm cuối cho TBT.

Cách đo TBT

TBT là một chỉ số cần được đo lường trong phòng thí nghiệm. Cách tốt nhất để đo lường TBT là chạy quy trình kiểm tra hiệu suất của Lighthouse trên trang web của bạn. Hãy xem tài liệu về Lighthouse trên TBT để biết chi tiết về cách sử dụng.

Công cụ cho phòng thí nghiệm

Điểm TBT tốt là gì?

Để cung cấp trải nghiệm tốt cho người dùng, các trang web nên cố gắng đạt Tổng thời gian chặn dưới 200 mili giây khi thử nghiệm trên phần cứng trung bình dành cho thiết bị di động.

Để biết thông tin chi tiết về mức độ ảnh hưởng của TBT trên trang của bạn đến điểm hiệu suất Lighthouse, hãy xem Cách Lighthouse xác định điểm TBT của bạn

Cách cải thiện TBT

Để tìm hiểu cách cải thiện TBT cho một trang web cụ thể, bạn có thể chạy quy trình kiểm tra hiệu suất của Lighthouse và chú ý đến bất kỳ cơ hội cụ thể nào mà quá trình kiểm tra đó đề xuất.

Để tìm hiểu cách cải thiện TBT nói chung (cho bất kỳ trang web nào), hãy tham khảo các hướng dẫn về hiệu suất sau đây: